16.03.2020  - Santeri Kiljunen - 

Hyppäys BI:n ja tieto-varastoinnin maailmaan

Business Intelligence − nuo sanat tulivat viime vuosina vastaan yhä useammin niin yliopisto-opinnoissa kuin työelämässäkin. Vuosien varrella myös oma kiinnostukseni aihetta kohtaan kasvoi, ja ajatus BI:n parissa työskentelystä alkoi kiehtoa. Ilokseni voin nyt todeta olevani BI-uralla.

Aloitin reilu puoli vuotta sitten Loihde Analyticsin trainee-ohjelmassa Lappeenrannassa. Ohjelman alussa pääsimme perehtymään BI:n eri osa-alueisiin ja teknologioihin yhdessä muiden harjoittelijoiden kanssa. Perusteiden haltuunoton jälkeen jatkoimme eteenpäin yksilöidyillä etenemispoluilla. Tässä vaiheessa aloitin syventymisen tietovarastoinnin maailmaan. Terminologian ja teorian opiskelun, esimerkkiratkaisujen omaksumisen ja DW-kehitysharjoittelun jälkeen pääsin aloittamaan käytännön työt tietovarastojen kehittämisen parissa.

Tietovarastointi työnkuvan keskiössä

Tietovaraston pääidea on melko yksinkertainen: kootaan halutut tiedot eri lähdejärjestelmistä yhteen paikkaan, jossa niitä voidaan säilyttää keskitetysti sekä yhtenäisessä muodossa ja hyödyntää tehokkaasti erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Olennaista on miettiä yrityksen tiedon hyödyntämisen strategiaa: mitä kootusta tiedosta aidosti halutaan saada irti ja miten tietovarastoa hyödynnetään. Tietovarasto järjestelmänä voi olla suuri tai pieni, yksinkertainen tai monimutkainen, erillinen tai integroitu, manuaalinen tai automatisoitu – riippuen pitkälti liiketoiminnan toimialasta, koosta, luonteesta, tarpeista ja myös mahdollisista aiemmin toteutetuista tietovarastoratkaisuista.

Tietovarastointiin soveltuvia teknologioita on lukuisia. Niillä on omat etunsa ja ominaispiirteensä, mutta yleensä toteutuksen toimivuus ei ole teknologiasta kiinni. Toki kehitystehtävissä myös taistelut koodin kanssa ovat tulleet tutuiksi, mutta on ollut mielenkiintoista huomata, että haastavampaa voikin olla se, että tietovarasto saadaan aidosti palvelemaan yrityksen eri yksiköitä tai osastoja, joilla voi olla hyvinkin erilaisia ja muuttuvia tarpeita. Tässä korostuu mielestäni hyvän suunnittelun ja toimivan kommunikaation merkitys. Hyvä suunnittelu huomioi erilaiset tarpeet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Se huomioi myös tietovaraston muuntautumistarpeen, jotta tietovarasto voi mukautua liiketoiminnan kehittyviin tarpeisiin. Toimiva kommunikaatio tietovarastokehityksen ja liiketoimintavastaavien välillä onkin tärkeää, jotta saadaan muodostettua ja ylläpidettyä yhteinen näkemys tietovaraston tavoitetilasta ja toteutuksesta.

Edellä mainitut asiat tekevät tietovarastoinnin parissa työskentelystä todella mielenkiintoista. Joka päivä oppii uusia asioita, ja onnistuneet toteutukset ovat erittäin palkitsevia. Työt kruunaa se, että töitä saa tehdä yhdessä tiimissä, jossa kehitetään ratkaisuja, autetaan kollegoja ja viljellään samalla enemmän tai vähemmän tasokasta huumoria.