Asiakkaamme

Olemme asiakkaidemme tiedolla johtamisen strateginen kumppani. Luomme oivaltavia palveluja ja innovoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa tulevaisuuden tiedolla johtamisen ratkaisuja.

Asiakkaamme

Olemme asiakkaidemme tiedolla johtamisen strateginen kumppani. Luomme oivaltavia palveluja ja innovoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa tulevaisuuden tiedolla johtamisen ratkaisuja.

Istekki - data ja AI avuksi sote-alan hoitajatarpeeseen

Sote-toimijat etsivät uusia data-analytiikkaan perustuvia ratkaisuja entistä tarkempaan ja joustavampaan resursoinnin suunnitteluun. Taustalla on sote-alan valtakunnallinen hoitajapula tilanteessa, jossa hoidon tarve ...

Lue lisää

PP-sairaanhoitopiirin tietojohtamisen suunnitelmallinen käynnistys

PPSHP:n raportointiympäristön ja tietojohtamisen kartoitus osoitti, miten tietotuotantoon saadaan kaivattua eheyttä. Tieto-ohjautuva toiminta tehostaa tiedon hyötykäyttöä sekä ...

Lue lisää
nivos

Nivos - BI-ympäristön jatkuva kehittäminen tukee tiedolla johtamista

Nivos on mäntsäläläinen monialayhtiö, joka vie vesi- ja energia-alaa etunojassa eteenpäin. Yhtiö nivoo yhteen asumista ja yrittäjyyttä helpottavia tuotteita ja palveluita niin, että ...

Lue lisää

Helsingin kaupunki: Älykäs oppimisympäristö vähentää manuaalista työtä

Helsingin kaupunki valitsi Loihde Analytics Oy:n yhdessä Loihde Trust Oy:n kanssa kokonaistoimittajaksi Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen reaaliaikaisen sensoriseurannan ja ...

Lue lisää

Loihde Trust - Robotiikka tehostaa taloushallintoa

Loihde Analytics on toteuttanut Loihde Trustin taloushallinnolle robotiikkaratkaisun, jossa tilausten siirtämisen sekä laskurivien tarkistamisen prosessit suorittaa nyt robotti. Nämä ...

Lue lisää

Videoanalytiikka ja tekoäly viranomaisten apuna henkilölaskennassa

Loihteen tytäryhtiöt Loihde Analytics Oy ja Loihde Trust Oy toimittivat Helsingin kaupungille videoanalytiikkaan perustuvan palvelun, joka kertoo, paljonko ihmisiä on liikkeellä kaupungin ...

Lue lisää

Lumene - Tuki- ja ylläpitopalvelu tehostaa datan hyötykäyttöä

Loihde Analytics on toiminut Lumenen kumppanina vuodesta 2013. Yhteistyö käynnistyi tiedolla johtamisen hankkeella, jossa kartoitettiin liiketoimintatarpeet ja vaatimukset uutta ...

Lue lisää

Luke - Valkohäntäpeurojen automaattinen tunnistaminen tuo aikasäästöjä

Luonnonvarakeskus (Luke) pilotoi Loihde Analyticsin kanssa valkohäntäpeurojen automaattista tunnistusta ja laskentaa SAS-teknologialla. Riistakameran kuvista eriteltiin algoritmin avulla ...

Lue lisää

Coronaria - Tiedonhallintaratkaisu tukee tiedolla johtamista

Coronaria valitsi Loihde Analyticsin kumppanikseen uuden liiketoimintatiedon hallintaratkaisun luomisessa ja tiedolla johtamisen kehittämisessä. Coronaria on kasvanut jo vuosia erittäin ...

Lue lisää

Valtiovarainministeriö - Tietovaraston tarvekartoituksen useat hyödyt

Loihde Analytics toteutti valtiovarainministeriölle tietovaraston tarvekartoitus-, suunnittelu- ja mallintamishankkeen. Hankkeen päämääränä oli kartoittaa tarve ministeriön sisäiselle ...

Lue lisää

StaffPoint - Liiketoimintatiedon hyödyntämisen ratkaisu

StaffPoint valitsi Loihde Analyticsin kumppaniksi liiketoimintalähtöiseen Business Intelligence -projektiin, jossa rakennettiin moderni ja liiketoiminnan tarpeet kattava raportointi. ...

Lue lisää

KKV - Teksti- ja verkostoanalytiikan ratkaisu robotisoi tiedonhakua

Loihde Analytics on toimittanut yhdessä SAS Instituten kanssa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle pilvipohjaisen tekstianalytiikan ja verkostoanalytiikan PoC-ratkaisun, jonka avulla Kilpailu- ...

Lue lisää

Alko - Tarvemäärittely ja tiekartta parantavat tiedolla johtamista

Alkolla oli tarve parantaa tiedolla johtamisen käytäntöjä ja näihin liittyviä ratkaisuja. Tässä vaiheessa pääpaino oli sisäisen raportoinnin kehittämisessä. Kehittämisen avulla oli ...

Lue lisää

Raisio - Tiedonhallintaratkaisu uutta arkkitehtuuria hyödyntäen

Raisio otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön SAP S/4HANA -järjestelmän, ja samassa yhteydessä Loihde Analytics toimitti Raisiolle uuden kokonaisratkaisun liiketoimintatiedon hallintaan ja ...

Lue lisää

Fennia - Viranomaisraportoinnin ratkaisu parantaa riskienhallinnan prosesseja

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia valitsivat Loihde Analytics Oy:n integroimaan käyttöönsä SAS Instituten Risk Management for Insurance –ratkaisun. Fennian ...

Lue lisää

Talenom - Raportointiratkaisu mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen

Tilitoimistoalan ja tiedolla johtamisen edelläkävijät yhdistivät voimansa, kun Loihde Analytics toimitti Talenomille seuraavan sukupolven ratkaisun visuaaliseen analytiikkaan ja ...

Lue lisää

Radiometer Turku - Prosessien optimointiratkaisu tehostaa tuotantoa

Radiometer Turku on osa tanskalaista Radiometer-yhtiötä, joka kehittää, valmistaa ja myy diagnostisia sovelluksia ja mittalaitteita akuuttihoidon tarpeisiin. Radiometer kuuluu ...

Lue lisää

Paulig - BI-ratkaisu tehostaa raportointia

Pauligin liiketoiminta on globaalia, sen tietotarpeet ovat moninaisia ja käyttäjäkunta on laaja. Loihde Analyticsin kanssa yhteistyössä tuotettu uusi raportointiratkaisu on tuonut tiedon ...

Lue lisää

Alko - Myymälöiden luokittelu ohjaa valikoimanhallintaa

Loihde Analyticsin asiantuntijat luokittelivat Alkon myymälät valikoimanhallinnan uudistuksen tueksi. Projekti oli osa Loihde Analyticsin Alkolle tarjoamaa jatkuvaa palvelua, joka on ...

Lue lisää

Destia - Liiketoimintatiedon hallintaratkaisu tehostaa toimintaa

Destia valitsi Loihde Analyticsin koko yhtiön kattavan liiketoimintatiedon hallintaratkaisun suunnittelu- ja toteutuskumppaniksi. Projektin lopputuloksena syntyi erittäin laaja ja laadukas ...

Lue lisää

Tuko Logistics - Teknologiaratkaisujen arviointi kehittää raportointia

Tuko Logisticsilla oli tarve vähentää manuaalisen työn määrää sisäisen laskennan raportointiprosesseissa digitalisoinnin kautta. Eri teknologiaratkaisuiden evaluointia varten Tuko tarvitsi ...

Lue lisää

Liikennevirasto - Ruuhkien ennustemallinnus avointa dataa hyödyntäen

“Turun moottoritie länteen ruuhkautuu Veikkolan kohdalla 15 minuutin päästä 90 % todennäköisyydellä.” Muun muassa tällaiset ruuhkaennusteet voivat pian olla arkipäivää Suomessa.

Lue lisää

A–lehdet - Asiakaskontaktoinnin ratkaisu tehostaa myyntiä

A-lehdet tavoitteli kokonaisvaltaisempaa näkymää asiakkaisiinsa yhdistämällä jatko- ja uusmyynnin samaan ympäristöön. Ratkaisun avulla lehtiyhtiö pystyy tehostamaan asiakkaiden ...

Lue lisää

HKL - DW-auditointi ja välineselvitys tehostavat datan hyödyntämistä

Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) valitsi Loihde Analyticsin kumppanikseen kehittämään tiedolla johtamisen prosessejaan. Ensimmäisessä projektissa selvitettiin liiketoiminnan ...

Lue lisää

Sanoma - Digitaalisen markkinoinnin automaatioratkaisu

Loihde Analytics on usean vuoden ajan kehittänyt SAS Customer Intelligence -ratkaisua yhteistyössä Sanoman asiantuntijoiden kanssa. Ratkaisua hyödynnetään päivittäin markkinoinnissa ja ...

Lue lisää

Lapin sairaanhoitopiiri - Tehokkaampaa dataohjautuvuutta

Lapin sairaanhoitopiiri käynnisti vuonna 2013 tiedolla johtamisen hankkeen, joka on osa sairaanhoitopiirin kymmenen vuoden mittaista ja kymmenien miljoonien eurojen suuruista tuottavuuden ...

Lue lisää

Pohjola - Tietovarastoratkaisu riskienhallinnan tarpeisiin

Pohjola Pankki Oyj:n asiakas- ja sopimustietovaraston (ASO) tarkoituksena on automatisoida Pohjola-konsernin riskienhallinnan raportointia sekä tukea luottopäätöksentekoprosessia. Haasteita ...

Lue lisää

Talent Vectia - Tekstianalytiikan ratkaisu vähentää manuaalista työtä

Talent Vectia on suomalainen konsultointiyritys, joka auttaa yrityksiä kasvamaan, uudistumaan ja kehittämään toimintaansa. Talent Vectia on kehittänyt erilaisten muutosprosessien ...

Lue lisää

Lemminkäinen - Palveluportaali tukee liiketoimintaa

Lemminkäinen Talotekniikka on liikevaihdoltaan Suomen toiseksi suurin talotekniikan asennus-, huolto- ja ylläpitopalveluiden toimittaja. Se on yksi innovatiivisimmista yrityksistä ...

Lue lisää

Digi– ja väestötietovirasto - Digitaalisempaa Suomea rakentamassa

Digi- ja väestötietovirasto ja Loihde Analytics rakentavat yhdessä digitaalista Suomea. Digi- ja väestötietovirasto valitsi Loihde Analyticsin tietovarasto-kehityskumppanikseen toteuttamaan ...

Lue lisää

Ammattiopisto Luovi - Tietovaraston mallinnus luo pohjan toteutushankkeelle

Ammattiopisto Luovi toteutti yhteistyössä Loihde Analyticsin kanssa keskitetyn tietovarastoinnin mallinnushankkeen sisäisen ja ulkoisen raportointinsa tarpeisiin. Hankkeen tarkoituksena oli ...

Lue lisää

OP - Viranomaisraportointiratkaisun määrittely ja toteutus

OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä. Ryhmän liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen, jotka ovat pankkitoiminta, vahinkovakuutus ja varallisuudenhoito. Ryhmän muodostavat liki ...

Lue lisää

Tukipalvelut mahdollistavat ydinliiketoimintaan keskittymisen

Oulun Energia valitsi raportointiympäristönsä valvonta- ja hallintatehtävien sekä kehittämisen kumppaniksi Loihde Analyticsin.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kysy mitä vaan, vastaamme mahdollisimman pian.