03.06.2021  - Niina Nykänen - 

Kummi auttaa uuden työntekijän alkuun

Monella meistä on varmaankin kokemusta siitä, että työnantaja ei ole valmistautunut parhaalla mahdollisella tavalla uuden työntekijän vastaanottamiseen. Perehdytys on saattanut olla epämääräistä tai kiireellä tehty, ja kaikki ovat tuntuneet olevan liian kiireisiä ottaakseen uuden työntekijän kunnolla vastaan. Tällainen startti voi aiheuttaa ristiriitaisia ajatuksia odotuksille, joita uusi työntekijä oli rekrytointiprosessin perusteella työpaikalle ja -yhteisölle asettanut.

Onneksi myös toisenlaisia esimerkkejä löytyy. Osassa yrityksiä on oivallettu, että perehdytys on olennainen osa uuden työntekijän sitouttamisessa yritykseen. Huolellisesti tehty perehdytyssuunnitelma osoittaa, että uuden työntekijän tuloa on odotettu ja että hänet halutaan mahdollisimman jouhevasti osaksi työyhteisöä. Se myös auttaa rakentamaan hyvän ensivaikutelman yrityksestä ja täyttämään niitä odotuksia, joita uusi työntekijä on rekrytointiprosessin aikana yritykselle asettanut.

Perehdytys aureolioiden tapaan

Meillä Aureoliksessa uusille työntekijöille on perusteellinen perehdytyssuunnitelma. Aureoliksen toimintaan ja omiin työtehtäviin liittyvien perehdytysten avulla uusi työntekijä perehdytetään perusteellisesti talon tapoihin. Perehdytyksistä vastaavat uuden työntekijän esimies, HR, IT sekä muut kollegat ja Aureoliksen johtajat.

Uusi työntekijä perehdytetään mm. toimitiloihin, työkaluihin, GDPR-asioihin, Aureoliksen projektitoimitusten ja konsultoinnin parhaisiin käytänteisiin, laatumalliin, resursointiin sekä osaamisen kehittämiseen. Hänet perehdytetään asiakastoimituksia varten Aureoliksen asiakkuuksiin, palvelutarjontaan, teknologioihin sekä käynnissä oleviin kehityshankkeisiin. Lisäksi uusi työntekijä kutsutaan tilaisuuteen, jossa joryn jäsenet esittäytyvät ja heiltä on mahdollista kysyä, mitä mieleen tuleekaan.

Kummitoiminta perehdyttämisen tukena

Osana perehdytystä uudelle työntekijälle nimetään myös kummi, joka on vastaavanlaista työtä tekevä yrityksessä jo pidempään työskennellyt kollega. Kummi auttaa erityisesti siinä, että uusi työntekijä tulee tutuksi niin kollegojen kuin talon tapojenkin kanssa. Kummi vastaa siis siitä, että uusi työntekijä tuntee olonsa tervetulleeksi työpaikalle ja että hän pääsee sisälle työyhteisöön.

Aureoliksessa kummitoimintaa kuvataan näin:

Kummitoiminnan ei ole tarkoitus olla kovin formaalista tai virallista. Kummia ja uutta työntekijää voidaan ennemminkin pitää hyvinä työkavereina. Tarkoitus on, että kummilta voi kysellä asioista, kun ei vielä tunne muita. Kummi myös opastaa tulokasta talon tavoille ja toimistolla ollessa lähtee lounaalle tms. Kummi on uudelle työntekijälle esimiehen ohella henkilö, jolta voi kysyä apua asiassa kuin asiassa.


Kummista läheinen kollega

Aloittaessani Aureoliksessa tapasimme oman kummini kanssa virtuaalisesti heti ensimmäisen työviikkoni aikana. Yhteistyömme lähti hyvin liikkeelle. Kävimme yhdessä läpi mm. Aureoliksen tiedolla johtamisen tarjoomaa ja keskustelimme tehdyistä asiakastoimeksiannoista. Alkuvaiheen jälkeenkin olemme pitäneet toisiamme ajan tasalla myynticaseista ja puhuneet alasta yleisesti. Työskentelemme myös samalla asiakkaalla, joten sparrailemme myös paljon asiakkaan ajankohtaisista asioita puolin ja toisin.

Tätä nykyä haastamme myös kummin kanssa toisiamme ja annamme toisillemme palautetta säännöllisesti. Voin hyvin testata ajatuksiani kummini kanssa ja tiedän, että saan häneltä hyviä ja rakentavia kommentteja ja ehdotuksia. Koen, että juuri kummitoiminnan kautta olen saanut luotettavan läheisen kollegan, johon voin tukeutua 100-prosenttisesti.