25.08.2020  - Julia Panu - 

Työympäristö, jossa voi olla oma itsensä

Aureoliksella on toteutettu kaksi vuotta peräkkäin Siqni-kysely, jossa tutkitaan työyhteisön ja työntekijöiden merkityksellisimmiksi kokemia asioita. Aureoliksen merkityksellisten asioiden TOP 10 -listalle on noussut muun muassa työympäristö, jossa voi olla oma itsensä.

Siqni-kyselyn mukaan työympäristön koetaan Aureoliksessa olevan hyvällä tai jopa erinomaisella tasolla. Onkin ollut ilo huomata, miten paljon meillä tuetaan työntekijöiden hyvinvointia sekä otetaan työntekijöitä mukaan työympäristön kehittämiseen.

Traineen kokemuksia työyhteisöstä

Aloitin Aureoliksella traineena helmikuussa tehden samalla opintoja Vaasan yliopistoon. Työnantajan tuki tämän yhtälön toteuttamiseen ansaitsee erityiskiitoksen. Ei ole itsestään selvää, että hyvinvoinnin tasapaino löytyy helposti opintojen, työn ja muun elämän sekamelskasta. Tässä on kuitenkin edesauttanut tasapainoinen työympäristö, joka on suuri osa arkeani niin toimistolla työskennellessäni kuin myös etätöitä tehdessä.

Ongelmien ilmaantuessa on ollut ihana huomata, kuinka moni auttaa vilpittömästi ja tarjoutuu olemaan apuna jatkossakin. Haluankin muistuttaa kaikkia, että yhteisöllisyydestä tulisi pitää kiinni sekä muistaa omien työtehtävien lomassa auttaa muita aina tilanteen salliessa.

Miten hyvä mieli auttamisesta sekä avun saamisesta tuleekaan! Molemminpuolisen hyvän mielen lisäksi kehitämme samalla omaa työympäristöämme. Pystymme itse työntekijöinä vaikuttamaan aktiivisesti tällaisilla asioilla, jotka saattavat tuntua meistä itsestä pieniltä ja huomaamattomilta, mutta ovat kokonaisvaikutukseltaan hyvinkin merkittäviä.

Aureolioiden moninainen yhteisö

Aureoliksella työskentelee tällä hetkellä noin 130 henkilöä. Työntekijämme jakautuvat Espoon, Oulun ja Lappeenrannan toimipisteisiin, joista Espoossa työskentelee enemmistö. Työyhteisöömme mahtuu monenlaisia aureolioita, joiden taustat eroavat niin opintojen kuin aikaisemman työkokemuksenkin osalta. Koen erilaisten taustojen rikastavan työympäristöämme, sillä lukuisat erilaiset näkökulmat auttavat kehittämään työyhteisöä ja -ympäristöä moninaiseksi ja eheäksi.

Avoimuus ja rehellisyys ovat hyveitä, jotka kuuluvat työyhteisöön, mutta eivät aina täysin toteudu. Täytyy todeta, että meillä tilanne on tämän suhteen hyvä. Työnantajan esimerkkiä seuraten on helppo olla rehellisesti oma itsensä työpaikalla. Kohtasin aureolioiden avoimuuden, rehellisyyden ja rentouden ensimmäistä kertaa jo työhaastattelussa. Kertaakaan sen jälkeen en ole kokenut, ettenkö myös minä voisi olla oma itseni. Aureoliona on hyvä olla.

Työympäristöllä on merkitystä

Työympäristö koostuu mielestäni paljon muustakin kuin itse konkreettisesta ympäristöstä, jossa töitä tehdään. Se kattaa fyysisen ympäristön lisäksi myös työkulttuurin, työkaverit, esihenkilöt ja työnantajan tuen työn teolle.

Työympäristö määrittää paljon työntekoa. Sillä on merkitystä, onko ympäristö viihtyisä ja tukee holistista hyvinvointia vai onko ympäristössä häiriötekijöitä, jotka saattavat tehdä hallaa sekä työnteolle että työntekijöiden hyvinvoinnille.

Mitä sitten voimme tehdä, että työympäristömme säilyy rikkaana, hyväksyvänä ja tasapainoisena? On tärkeää keskustella työyhteisössä avoimesti, ja jokaisen tulisi kehittää työympäristöä omalta osaltaan. Työympäristö syntyy yhteisön summana työnantajan luomien kehysten ja arvojen ympärille.

Työympäristö tukee hyvinvointia

Se, että työympäristössä voi olla oma itsensä, auttaa jaksamaan kiireisimpinä päivinä ja antamaan itsestään vielä vähän enemmän työlleen, kun sitä todella tarvitaan. Kun on rauhallisempaa töiden puolesta tai iltapäivällä kahvitauolla, voi puolestaan mennä ottamaan vaikka lyhyet rentouttavat päiväunet Aureoliksen muhkeille sohville.

Hyvinvoinnin tasapaino löytyy kaikkien näiden kiireisten ja kiireettömien työpäivien lomasta. Mikä tärkeintä, jokaisena hetkenä tuntuu siltä, että niin hyvät kuin huonotkin hetket voi jakaa työkavereiden kesken. Se, jos mikä, kehittää työympäristöä sellaiseksi, jossa voi olla omanlaisensa aureolio!