22.03.2017  - Loihde Analytics -  Loihde Analytics

Aureolis rakentaa Väestörekisterikeskuksen kanssa digitaalista Suomea

Väestörekisterikeskus on valinnut toteuttamansa Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman hallinnon sähköisten tukipalvelujen mittariston DW-kehityskumppanikseen Aureoliksen. Tietovaraston ketterä kehitystyö alkoi tammikuussa 2017, ja sen pilottivaihe on nyt valmistunut. Aureoliksen kehitystiimi toteuttaa hanketta VRK.n ohjauksessa ja yhteistyössä Suomi.fi-palvelujen kanssa.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri, KaPA, on vuonna 2014 käynnistetty ohjelmakokonaisuus, joka tehtävänä on valtion, kuntien ja yritysten digitaalisten palveluiden yhteensopivuuden ja löydettävyyden kehittäminen. KaPAssa toteutettavat Suomi.fi-palvelut nostavat sähköisen asioinnin Suomessa uudelle tasolle. Suomi.fi-palveluiden yhteinen tunnus on Suomi.fi-lipputunnus.

Suomi.fi-verkkopalvelu etenee kohti tuotantokäyttöön siirtymistä ja beta-vaiheen loppua. Suomi.fi-tunnistuspalvelu on jo laajassa käytössä, ja sähköisen valtuuttamisen palvelu Suomi.fi-valtuudet saa koko ajan enemmän käyttäjiä. Suomi.fi-viestit on viranomaisasioinnin sähköinen postilaatikko. Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa julkiset palvelut ja niiden asiointikanavat yhdenmukaisesti kuvailtuna ja asiasanoitettuna rajapintoineen, mikä mahdollistaa palvelujen erinomaisen löydettävyyden sekä hyödynnettävyyden missä tahansa sähköisessä palvelussa.

Tietovaraston tuoteomistaja Nina Wiiala on tyytyväinen hankkeen pilottivaiheen tuloksiin: ”Aureoliksen kehitystiimi on tehnyt hyvää työtä, tästä on hyvä jatkaa vaativaa hanketta.”

Väestörekisterikeskus toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Se edistää yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa tietopalveluja ja varmennepalveluja sekä hoitaa vaalitehtäviä.

Lisätietoja Kansallisesta palveluarkkitehtuurista ja Suomi.fi-palveluista täällä: