27.07.2021  - Niklas Blomqvist -  Analytiikka

BI-akatemia on tiedolla johtajan aarreaitta

BI-akatemiamme tarjoaa erilaisia sisältöjä kaikille tiedolla johtamisesta kiinnostuneille. Tarkoituksenamme on BI-akatemian kautta tukea tieto-ohjautuvuuden kehittämistä organisaatioissa, ja pyrimmekin nostamaan esiin aiheita liiketoimintatiedon hyödyntämisen koko prosessista data-alustoista raportointiin ja analytiikkaan sekä tiedolla johtamiseen.

Kesän aikana asiantuntijamme viettävät ansaittua kesälomaa, ja uusia BI-akatemian webinaareja järjestetään jälleen syksyllä. Kokosimme tähän alkuvuoden kiinnostavimmat webinaarit ja artikkelit.

Data-alustat

Data-alustat mahdollistavat liiketoimintatiedon tehokkaan hyödyntämisen. Tiedolla johtamisen ratkaisujen avulla tuotetaan raportit, analyysit ja ennusteet eri liiketoimintojen käyttäjille. Käsittelimme alkuvuodesta data-alustaan siirtymiseen liittyviä aiheita ja kerroimme, millaisia haasteita siirtymä mahdollisesti tuo mukanaan ja mitä pitää ottaa huomioon jo siirtymistä suunniteltaessa.

Webinaari: Kaipaako tietovarastosi tuuletusta? Tietovarastosta data-alustaan

Data-alustat ovat tulleet jäädäkseen. Kustannustehokkuus ja skaalautuvuus motivoivat organisaatioita päivittämään ympäristönsä on-site arkkitehtuurista pilveen.
Katso tallenne ja kuulet, mitä kannattaa huomioida data-alustaan siirryttäessä. Kerroimme webinaarissamme myös laajemmin data-alusta -arkkitehtuurista ja siitä, miten siirtyminen data-alustaan kannattaa toteuttaa.

 

Data-alustat houkuttelevat - kokeillen liikkeelle

Dataan ja tilastoihin perustuvia päätöksiä tehdään ja halutaan tehdä yrityksen kokoon tai toimialaan katsomatta. Omaa asiakaskuntaa, tuotetta ja prosesseja halutaan ymmärtää paremmin. Tietoa hankitaan saatavilla olevista lähteistä tai pyritään kehittämään tietolähteitä, joilla tätä ymmärrystä voidaan kasvattaa.

Lue lisää>>

Webinaari: Azuren avulla datasta kaikki irti - Case Järvenpään kaupunki

Azure ja sen monipuoliset työkalut auttavat yrityksiä ottamaan datasta kaiken irti. Kuuntelemalla selviää, miten Azuren komponentit voivat auttaa siirtymään konesalimaailman serveriasennuksista kohti joustavaa, skaalautuvaa ja tehokasta pilvimaailmaa.

 

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisen perusta on tietokeskeinen kulttuuri. Dataohjautuvassa organisaatiossa työntekijät ovat tietoisia tiedon laadun merkityksestä ja tietoa käytetään päätöksenteon tukena.

Avoin ja keskusteleva organisaatiokulttuuri tukee rationaalista päätöksentekoa

Tieto-ohjautuvan kulttuurin perusoletus on, että laadukkaampi tieto johtaa laadukkaampiin päätöksiin. Taustaoletuksena on ajatus täysin rationaalisesti toimivasta päätöksentekijästä. Teemmekö päätöksiä rationaalisesti? Mitkä asiat vaikuttavat päätöksiimme? Miten organisaatiokulttuuri voi tukea rationaalista päätöksentekoa?

Lue lisää>>

Datan hyödyntämisen tilannearvio kartoittaa organisaation nykytilanteen

Me konsultit kuulemme usein kysymyksen, jossa pyydetään arviota oman organisaation tiedolla johtamisen kyvykkyyksistä. Moni haluaa kuulla, miltä toiminta vaikuttaa ja miten asiantuntija suhteuttaa havaintojaan alan parhaisiin käytäntöihin tai verrokkiyritysten tilanteisiin. Kokosimme datan hyödyntämistä käsittelevän tilannearviokyselyn, jossa käydään läpi keskeiset aihealueet. Saat kyselystä tilannekuvan itsellesi heti ja halutessasi vastaukset toimivat keskustelunavauksena asiantuntijoidemme kanssa.

Analytiikka ja AI

Analytiikka auttaa ymmärtämään dataa. Tekoälyllä voidaan nopeuttaa päätöksentekoa ja vähentää inhimillisiä virheitä.

Tekstianalytiikka (Text Analytics) – karkealta synonyymiltään tekstinlouhinta (Text Mining) – on yksinkertaistettuna prosessi, jolla strukturoimattomasta tekstidatasta saadaan kaivettua esiin ja analysoitua mielekästä, relevanttia informaatiota. Tekstianalytiikan avulla saatuja tuloksia on mahdollista hyödyntää muun analysoidun tiedon rinnalla rikastamaan ja syventämään kuvaa tarkasteltavasta ilmiöstä.

Tekstianalytiikkaa SOTE-alan tarpeisiin

Sote-alan digitalisaation myötä digitaalista potilastietoa kerätään monista lähteistä; laboratoriotuloksista, lähetteistä, esitiedoista, aiemmista lausunnoista ja potilaan antamista taustatiedoista. Tietojärjestelmien kasvanut määrä on nostanut sote-alla esiin tarpeen automatisoida potilastietojen yhdistäminen eri lähteistä niiden kokonaisvaltaista tarkastelua varten.

Lue lisää>>

Tekstianalytiikan blogisarja

Tekstianalytiikassa hyödynnetään monenlaisia menetelmiä ja tekniikoita – ja paljon etenkin koneoppimisen menetelmiä. Mikäli halutaan käyttää ajankuvan mukaista trendisanaa ‘tekoäly’ – jonka osa koneoppiminen on – niin tekstianalytiikan ratkaisujen voidaan sanoa sisältävän ripauksen tai isomman ropsauksen tekoälyä.

  • Osa 1: Digitaalinen tekstiaineisto hyötykäyttöön
  • Osa 2: Sukella tekstianalytiikan maailmaan ja inspiroidu
  • Osa 3: Luonnollisen kielen prosessointi edistyy harppauksin

Liity BI-akatemian sisäpiiriin

Tilaa uudet sisällöt suoraan sähköpostiisi ja saat ensimmäisenä tiedon tulevista tapahtumista.