09.08.2016  - Tommi Hyrsylä -  Projektinhallinta

Ketterästi Scrumilla ja skaalatusti SAFella, oletko junassa?

Ohjelmisto- ja palvelukehitysprojektit ovat jo pitkään toteutettu ketterästi, pohjautuen Scrumiin. Scrumin minimalistinen kehys antaa toki riittävästi työkaluja ketterään kehitystyöhön, mutta kun hankkeet kasvavat suuremmiksi ja niiden parissa työskentelevien tekijöiden sekä tiimien määrä kasvaa, tarvitaan lisää rakenteita ohjaamaan toimintaa. Toisin sanoen pitää skaalata agilea. Tähän tarkoitukseen on kehitetty ainakin kaksi mallia, nimittäin Scaled Agile Framework ja LeSS (Large-Scale Scrum). Molemmilla malleilla pystyy varmasti hommat hoitamaan, mutta tässä kirjoituksessa keskityn SAFeen.

SAFen ytimessä ovat edelleenkin tiimit ja niiden Scrumiin pohjautuva toiminta, mutta SAFe esittelee tarvittavat työkalut myös muulle organisaatiolle. SAFe kattaa yrityksen toiminnot laajasti hankkeen toteutuksesta portfolion johtamiseen, investointeihin, tulevaisuuden suunnitteluun ja toteumien seurantaan.

Arvovirrat ovat SAFen perusta; niiden toteutukseen pystytetään toimitusjunia (Agile Release Train, ART), jotka tuottavat portfoliotasolla työstettyjä tavoitteita pienempiin osiin, ominaisuuksiin. Junan muodostaa joukko agile tiimejä, jotka tuottavat iteraatioita tuotebacklogin mukaisesti mahdollisesti julkaistaville tuoteinkrementeille. Toimitusjuna tuottaa uuden tuoteinkrementin vähintään 8 – 12 viikon välein. Yhteensä junassa voi olla 50 – 125 henkilöä. Jos henkilömäärä kasvaa suuremmaksi, kannattaa lisätä junia.

Vaikka SAFe näennäisesti tarjoaa hyvinkin yksityiskohtaiset rakenteet ja menetelmät ketterään kehitystyöhön, tarjottu viitekehys pitää sovittaa oman organisaation tarpeita vastaavaksi. Kaiken kaikkiaan SAFen toteuttaminen tarkoittaa ketterää toimintaa kaikilla organisaation tasoilla.

Ohjaavat periaatteet SAFen viitekehykselle ovat aikainen arvontuotto, nopea läpimenoaika, läpinäkyvyys, syklinen kehittäminen, epävarmuuden sietäminen sekä jatkuva parantaminen. Kuten edellä listatuista periaatteista voi nähdä, SAFen juuret ovat iteratiivisessa ja inkrementaalisessa kehityksessä, Lean-periaatteissa, ketterässä kehityksessä sekä virtaavassa tuotekehityksessä. Tiivistettynä SAFe hyödyttää organisaatiota sujuvoittaen hankkeiden toteuttamista, riippuvuuksien hallintaa ja sisällön priorisointia. Lisäksi portfoliotasolla malli helpottaa päätöksentekoa, portfolion priorisointia ja resurssien suunnittelua.

Meillä Aureoliksella olemme kouluttautuneet SAFe-malliin ja olemmekin yhdessä asiakkaiden kanssa päivittäin tuottamassa arvoa.

Nähdään junassa!

Tommi Hyrsylä
Johtava Projektipäällikkö
Certified SAFe Agilist (SA)