23.01.2018  - Hanna Pakka -  Tiedolla johtaminen

Älä eksy hype-termien viidakkoon – Tiedolla johtamisen blogisarja osa 3

Tunsin itseni vanhaksi, kun siteerasin kahvipöydässä vuorineuvos Tauno Matomäkeä, josta nuoremmat kollegani eivät olleet kuulleetkaan. Pidän hänen tavastaan kiteyttää asioita sopivan kärjistävästi. Yksi suosikkisitaattini on: ”On aivan sama, minkä koulutuksen työelämän tuoksinassa unohtaa”. Tämä tiivistää hyvin sen, että maalaisjärki on kullan arvoista valuuttaa myös BI-liiketoiminnassa. Teknologian suohon on helppo upota, tai eksyä ismien ja hype-termien viidakkoon. Jos BI:n fokus ei ole selkeä, on oikeastaan turhan helppoa ja turvallista pyöriä loputonta BI:n kehittämisenkehää. Toisenlaisiakin ratkaisuja on kuitenkin tarjolla.

BI:n perustehtävien toteuttaminen

BI ei ole itseisarvo. Sillä on kaksi tehtävää. Ensimmäinen niistä on pakollinen ja toinen on suotava siinä tapauksessa, että yrityksen on tarkoitus elää ja voida hyvin myös tulevaisuudessa. Ensinnäkin, tietyt raportit on yksinkertaisesti vain tehtävä. Osa niistä on lakisääteisiä, toisia taas tarvitaan liiketoiminnan pyörittämiseen. Pakollisten tietotarpeiden tyydytyksen jälkeen voidaan paneutua BI:n toiseen perustehtävään: Miten BI voi tukea yrityksen strategiaa? Yrityksen strategia on se mittari, jota vasten peilaamalla ovat selvitettävissä myös BIn olemassaolon oikeutus ja prioriteettijärjestys. Samalla BI voidaan valjastaa palvelemaan yrityksen kasvamista ja kehittymistä.

Monet yritykset kipuilevat tällä hetkellä sen kanssa, miten BI toteutetaan. Teorian ja todellisuuden välinen kuilu on monissa organisaatioissa kasvanut haastavaksi. Työkalut eivät välttämättä ole enää laskettavissa yhden käden sormin, uusia BI välineitä on vuosien varrella ujuttautunut salakavalasti yritykseen. Vanhoja ei ole kuitenkaan uskallettu varmuuden vuoksi poistaa. Kullakin välineellä on uskollinen kannattajakuntansa, joka pitää omastaan kiinni kynsin hampain. Villeimmissä visioissani he kietovat kaulaansa suosikkijärjestelmänsä huivit ja noutavat sotakirveensä kellarista. Aamuauringon vielä uinuessa ja pääkaupungin kylpiessä syksyn läpipääsemättömässä usvassa he huutavat sotahuutonsa, sytyttävät soihtunsa ja lähtevät silmät kiiluen valloittamaan uusia liiketoiminta-alueita.

BI tarvitsee kehityspolun

Mikäli BI:n synnyttämät intohimot tai ongelmat vaikuttavat ratkaisemattomilta, on hyvä idea ottaa ulkopuolinen taho kumppaniksi. Pitkän linjan asiantuntijat, joilla ei ole sidoksia organisaatioon, pystyvät analysoimaan tilanteen, oikomaan mutkat ja selkiyttämään etapit kehitysmatkan varrella.

Itse kutsumme tällaista selkiytettyä suunnitelmaa nimellä BI RoadMap. BI RoadMap on selkeä ja yksinkertainen toteutussuunnitelma, jonka avulla tiedolla johtamista viedään eteenpäin organisaatiossa. Sen avulla BI saadaan palvelemaan organisaation kehittymistä ja liiketoiminnan tehostamista.

BI RoadMap on konsepti, jolla ratkaistaan BI kehityksen ongelmia hyväksi havaittujen toimintamallien ja ratkaisujen avulla. Se ei keskity yhteen yksittäiseen BI-alueen projektiin. Se on malli, jonka avulla useampaa BI-hanketta hallinnoidaan keskitetysti ja järkevästi. BI-projektit ovat harvoin erillisiä hankkeita. Niillä on yleensä sidonnaisuuksia muihin hankkeisiin ja järjestelmiin. Kun BI-kokonaisuuden yhtä nurkkaa muutetaan, muuttuu vääjäämättä aina koko kuva. BI RoadMap pitää sisällään myös muutakin kuin teknologiaa; tietoprosesseja on kehitettävä samaan aikaan teknologian kanssa, jotta lopputulos saadaan tehokkaasti käyttöön.