20.03.2019  - Riku Leino -  Tiedolla johtaminen

Mikä askarruttaa johtajia BI-maailmassa?

Vuosien varrella olen pitänyt lukuisia BI-alueen koulutuksia ja perehdytyksiä aloitteleville työntekijöille, kollegoille ja asiakkaille. Viime vuosina minulla on ollut mahdollisuus tiedolla johtamisen koulutusten yhteydessä keskustella eri toimialojen organisaatioiden johtajien kanssa siitä, mikä heitä askarruttaa BI-alueella.

BI-alueen käsitteet ja termit

Tiedolla johtaminen koetaan usein haastavaksi, ja usein yksi johtoryhmän jäsen vastuutetaan ”hoitamaan homma kuntoon”. Moni johtaja pohtiikin, mitä kaikkia asioita tulisi ottaa huomioon isoa kokonaisuutta hallitessa ja kuinka tehtävä ylipäätään onnistuu.

Seuraavat kysymykset nousevat koulutuksissa tyypillisesti esille:

 • Mikä on organisaation strategia ja noudatetaanko sitä?
 • Mitä Business Intelligence (BI) tarkoittaa omassa organisaatiossa?
 • Onko tiedon laatu kunnossa?
 • Mitä tietomallinnus tarkoittaa?
 • Mitä modernilla raportoinnilla tarkoitetaan?
 • Miten dataa tulisi visualisoida?
 • Hyödynnetäänkö analytiikkaa?
 • Hyödynnetäänkö edistynyttä analytiikkaa ja pitäisikö sitä hyödyntää?
 • Kenelle itsepalvelu-BI on tarkoitettu?
 • Miten BI-aluetta kehitetään ketterästi?
 • Mitä tiedolla johtaminen oikeasti on?
 • Onko organisaation BI-alueen osaaminen riittävää?
 • Kauanko BI-alueen kuntoon laittaminen kestää ja mitä se maksaa?

Tiedolla johtamisen onnistumisen edellytys on koko johdon saaminen prosessin taakse. Ensimmäinen virstanpylväs on luoda yhteiset termit ja käsitteet koko organisaatioon. Näin eri tehtävissä, osastoilla ja eri asemissa olevat ihmiset pystyvät ymmärtämään, mistä puhutaan ja mitä ollaan tekemässä. On myös tärkeää jakaa BI-kokonaisuus riittävän pieniin työstettäviin ja kehitettäviin osakokonaisuuksiin.

BI-trendit

BI-alueen kehittyminen ja trendit kiinnostavat kaikkia, myös organisaatioiden johtajia. Viime aikoina eräs erityisen kiinnostava suuntaus on ollut avoimen datan kuten sää- ja paikkatietojen hyödyntäminen analytiikassa. Tästä olen monet hyvät keskustelut käynyt eri toimialojen edustajien kanssa. Analytiikka on osa tiedolla johtamista ja myös sen vuoksi johtajia kiinnostaa, miten sitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Analytiikka ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan tarvitaan myös muita BI:n osa-alueita ja niihin liittyvää osaamista.

Uusia trendejä tulee jatkuvasti ja niiden hypetys kestää aikansa. Trendit kehittyvät tai väistyvät uusien tieltä. Tärkeintä on kuitenkin pohtia, mitä omassa organisaatiossa oikeasti tarvitaan ja edetä sen mukaan BI:n eri osa-alueilla.

Case-esimerkit

Tyypillisesti kouluttamiani johtajia ovat kiinnostaneet aidot case-esimerkit siitä, mitä datan avulla voidaan saavuttaa ja kuinka dataa voidaan hyödyntää tehokkaasti. Esimerkit konkretisoivat sen, mitä tieto-ohjautuvalla organisaatiolla voidaan saavuttaa. Ne myös auttavat näkemään, mitä organisaatiot voivat tehdä tehostaakseen tiedolla johtamista ja saavuttaakseen datalla kilpailuetua.

Vertaistuki

Koulutustilaisuuksissa vallitsee useimmiten erittäin hyvä yhteishenki. Osallistujat huomaavat nopeasti, että muissakin organisaatiossa on vastaavia tai vieläkin haasteellisempia tiedolla johtamisen ongelmia ratkottavina. Workshop-osuudet, keskustelut ja erilaiset ryhmätyöt tuovat teorian kautta asioita lähemmäs käytäntöä ja niissä usein konkretisoituu, mitä oma organisaatio mahdollisesti tarvitsee. Keskustelemalla avoimesti yhdessä mahdollistetaan oivallukset ja ideat aivan toisella tavalla kuin yksin neljän seinän sisällä tai kuunnellen monologia pitävää kouluttajaa.

Ohjeeksi

Kaikkia koulutustilaisuuksia on yhdistänyt osallistujien halu oppia ja saada ajatuksia siitä, miten tiedolla johtamista voitaisiin toteuttaa entistäkin paremmin. Viestini osallistujille on aina ollut seuraava: Avain onnistumiseen ei ole pelkästään teknologia, ei trendit, ei BI-työkalut….vaan koko työyhteisön kulttuuri ja toimintatavat, jotka mahdollistavat parhaalla mahdollisella tavalla tiedolla johtamisen.