27.12.2018  - Hanna Pakka -  Tiedolla johtaminen

[Video] Tiedolla johtaminen ei ole tekniikkalaji!

Big Data ja sitä myöten myös IoT ovat luoneet organisaatioille valtavasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta pelkkä teknologia ei ole kilpailuedun tae. Dataa on osattava myös hyödyntää yrityksen arjessa.

Muutos on nykypäivää. Se pakottaa organisaatiot uudistumaan, ja miettimään uusia keinoja erottautua kilpailijoistaan. Monessa yrityksessä ratkaisua etsitään Big Datasta ja tiedolla johtamisesta. Ollaan päästy siihen tilanteeseen, jossa tietovarastot on saatu kuntoon, BI käyttöön ja raportointi automatisoitua.

Mutta mitä sen jälkeen?

Keskustelin aiheesta Henri Helisvaaran kanssa alla olevalla videolla. Voit lukea tiivistelmän keskustelustamme videon alta.

 

 

IoT ja Big Data muuttavat liiketoimintaa

IoT, eli Internet of Things, eli teollinen internet, on tuonut paljon uusia mahdollisuuksia eri aloille.

Hyvä käytännön esimerkki IoT:in hyödyntämisestä on mobiiliapplikaatio, joka kerää aktiivisuusrannekkeesta tietoa käyttäjän liikuntamääristä. Applikaatiosta kertyvän tiedon avulla voidaan arvioida, onko sen käytöllä aidosti vaikutusta käyttäytymiseen – eli lisääkö se liikunnan määrää käyttäjien keskuudessa.’

Nykypäivänä tiedon vähyys ei olekaan organisaatioiden ongelma vaan se, miten tietoa hyödynnetään liiketoiminnan tukena. Jos kukaan ei ota vastuuta datan omistuksesta, oikeellisuudesta tai hallinnoinnista, valtava tietomassa vain laajenee laajenemistaan.

Tiedolla johtaminen on koko organisaation asia

Kilpailuetu syntyy siitä, miten hyvin organisaatio kykenee käyttämään dataa hyväksi. Siksi on erityisen tärkeää, että organisaatio pystyy tuottamaan laadukasta dataa ja käyttämään sitä liiketoiminnan tukena.

Monessa yrityksessä ajatellaan, että BI ja tiedolla johtaminen ovat pelkkää teknologiaa, ja keskitytään siihen puoleen. Parempi lähestymistapa olisi kuitenkin valjastaa koko organisaatio prosessiin mukaan, ja johtaa BI-strategia yrityksen strategiasta.

Kun maailma muuttuu, myös liiketoimintaprosessit muuttuvat. Jos tiedolla johtaminen on ainoastaan tietohallinnon käsissä, moni kehityshanke jää puolitiehen. Silloin organisaatio ei pääse koskaan sellaiselle tasolle, että se pystyisi nopeasti reagoimaan muutoksiin ja tuottamaan sellaista dataa, jolla tuetaan päätöksentekoa.

Pilotilla liikkeelle

Ensimmäinen askel tiedon keruuseen ja tiedolla johtamiseen on usein pilottiprojekti, jossa jokin tietty osa-alue toteutetaan alusta loppuun sensorien asentamisesta datan keruuseen ja aina analytiikkaan ja informaatioviestintään asti. Aiemmin näitä tehtiin vesiputousmallilla, nykyään käytetään ketteriä menetelmiä.

Kun haasteet on saatu taklattua pienemmässä ympäristössä, on hyvä lähteä pohtimaan, miten pilottia voitaisiin laajentaa.

Pilottiprojekti kannattaa miettiä oman liiketoimintatarpeen mukaan. Mikä on se aihealue, jossa tämänkaltainen lähestymistapa hyödyttäisi eniten? Mistä olisi saavutettavissa eniten lisäarvoa? Kun pilottiaihio on selvillä, sparrailuapuun kannattaa kutsua asiantuntija paikalle.

Haluatko pysyä mukana tiedolla johtamisen kehityksessä? Tutustu BI-akatemiaamme!