31.08.2018  - Nina Salmenkaita -  Tietomallinnus

Datasta ja sen fiksusta hallinnoinnista

Aureoliksessa autamme yrityksiä mallintamaan tietoa. Otamme asiakkaidemme kanssa selvää siitä, mitä liiketoiminnan on tiedettävä, jotta se voi toimia fiksusti. Tunnistamme, mikä on erityisen relevanttia tietoa ja miten tätä arvokasta datamassaa kannattaa johtaa.

BI-konsulttina työskennellessäni hyödynnän joka päivä asiaa, jonka opin yliopistossa. Se mahtuu yhteen lauseeseen. En kiellä maisteriopintojen tarjoaman sivistyksen merkitystä, saati analyyttisen ajattelun kehittymisen tärkeyttä. Silti se oleellisin ja työkalupakkiini pesän tehnyt oppi on paljon yksinkertaisempi juttu.

Tärkein yliopistossa oppimani asia on se, miten vastataan katekismuksen lailla kysymykseen ”mitä se on”. Katekismusvastaus on selkeä, selittävä ja kansantajuinen. Jotkut täydentävät tätä ajatusta mielikuvilla Pihtiputaan mummoista tai kuusivuotiaista ihmisentaimista. Maisterin laakeriseppeleeni on jo hyvän aikaa kerännyt pölyä ylleen kirjahyllyssäni, mutta voin huoletta todeta Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin isälliseltä professorilta Tuomo Martikaiselta graduseminaarissa saamani neuvon erinomaisuuden ja ikuisen ajankohtaisuuden. Asiantuntijalta ei koskaan lopu tarve pysyä kärryillä siitä, miten jokin asia on.

Työelämässä tietotyötä tehdessäni opin tärkeän lisäyksen: ”mitä se on minulle”. Lisäsanan merkitys korostuu muutostilanteissa. Ihminen kiinnostuu kuin itsestään, kun aihe tulee lähelle. Motivaatio on taattu, kun aihe ilmaantuu omalle työpöydälle saakka. Motivaatio vaikuttaa voimakkaasti kykyymme oppia ja toimia. Kuulostele, mikä ero on seuraavissa ilmaisuissa, jotka on bongattu tavallisista suomalaisista toimistoista: ”Muutos jalkautetaan organisaatioon” ja ”Muutos tarkoittaa, että jatkossa toimit näin”.

Kun me Aureoliksen konsultit teemme tietomallinnusta, kysymme työtä tehdessämme aina useita kertoja ”mitä se on”. Haluamme ymmärtää liiketoiminnalle tärkeät asiat kattavasti. Otamme kopin jokaisesta substantiivista ja piirrämme niistä kaavion. Hahmotamme vuorovaikutuksen asioiden välillä ja näemme, miten tietovarannot liittyvät toisiinsa. Jälkeenpäin katsomme, miten moni liiketoiminnan kipukohdista alkaa parantua.

Datanlukutaito on nykyisin keskeinen tietotyön osaamisalue. Aiheeseen perehtymistä ei kannata aloittaa tekniikka ja bitit edellä. Tervehdi dataa kysymällä rohkeasti ”mitä se on”. Tiedon kanssa kompurointi vähenee merkittävästi, kun tiedetään, minkä kanssa ollaan tekemisissä. Tietoon perustuvat arvoketjut näyttäytyvät sille, joka kuvaa organisaation käyttämät tiedot ja tietorakenteet.

Dataa ja siitä jalostettua informaatiota on hallinnoitava kuten prosesseja ja tietojärjestelmiä: omistajuuden ja hallintatapamallin avulla. Kuten muutkin strategisesti tärkeät liiketoimintafunktiot, data tarvitsee yhdessä sovittuja toimintatapoja sekä mittaamista. Datan paimenet varmistavat, että yritys johtaa hyvälaatuisella ja oikein valitulla tiedolla. Heidän tehtäviinsä kuuluu säännönmukaisesti tarkkailla, mitä datalle kuuluu. Onko se hyvävointista, puuttuuko jotain, pitäisikö varustautua tulevaan jotenkin.

Onko sinun organisaatiossasi tiedonhallinto? Tietohallinto, se on verkkoyhteyksiä, läppäreitä ja SQL-kantoja. Tiedonhallinto, se on pitävä ote liiketoiminnan käyttövoimasta.