05.06.2019  - Mika Rissanen -  Tiedon visualisointi

Qonnections 2019 - Qlik luo nahkaansa uudelleen

Tekstin ovat kirjoittaneet Aureoliksen Petteri Paananen ja Mika Rissanen yhteistyössä.

Qonnections 2019 keräsi Qlikin vuosittaiseen kumppani- ja asiakastapahtumaan Dallasiin yli 3000 kävijää. Olimme tapahtumassa mukana kahden hengen tiimillä: Aureoliksen kehitysjohtaja Petteri osallistui teknisiin sessioihin ja itse keskityin kaupallisiin esityksiin. Ja voi pojat ja tytöt, nyt kuulimme tapahtumassa hyvin erilaista viestiä, mihin olemme aiemmissa Qonnections-tapahtumissa tottuneet. Osa uutisista tuntui jopa hieman shokeeraavan kuulijoita. Qlikillä on tulevina vuosina edessään todellinen muodonmuutos.

qlik qonnections

 

Tervetuloa mukaan datamatkalle Qlik-tulevaisuuteen!

Tapahtuman ensimmäinen radikaali esitys koski Qlikin tulevaisuutta, jossa se rohkeasti mainosti itseään toimialan ensimmäisenä End-to-End Platformina, joka muuttaa raakadatan analytiikaksi ja visualisoinneiksi. Aiemmissa Qonnections -tapahtumissa on keskitytty Qlik Senseen tuotteena, ja tänäkin vuonna näimme Qlik Sense -demoja. Viesti oli kuitenkin selkeä: tulevaisuudessa Qlik on datan kokonaisvaltainen alusta, eikä pelkästään BI-väline. Miten tämä temppu tehdään?

Datamatka alkaa raakadatasta, jonka integroimiseen Qlik on ostanut noin 500 miljoonalla dollarilla Attunity-yrityksen, joka toimii vuonna 2019 Qlikin erillisenä liiketoimintayksikkönä. Attunityn päämarkkina on Yhdysvallat, joten se on meillä varsin tuntematon yritys. Qlikin panostus yritysostoon on huomattava, ja raakadatan integraatioalusta Attunity onkin ensimmäinen palanen Qlikin tulevaisuuden transformaatiossa kokonaisvaltaiseksi data-alustaksi.

Datamatkan seuraava etappi on Enterprise Data Management eli eräänlainen datojen katalogi, josta data on saatavilla optimoidusti datan hyödyntäjille. Qlik on tässä suhteessa varmasti oikeilla jäljillä, sillä Gartnerkin on ennustanut, että datakatalogit ovat tulevaisuuden uusi musta. Qlik on nimennyt tämän alueen välineensä Qlik Data Catalystiksi, josta datan hyödyntäjät ”shoppailevat” datan ostoskoriin kivasti rikastettuna ja valmisteltuna. Uskokaa pois, data viedään oikeasti verkkokauppamaisesti ostoskärryyn ja siirtyvät sitten tiskille ”maksamaan” ostokset.

Dataa muillekin BI-välineille

Seuraavaksi tapahtumassa oli Qlik-uskovaisten shokeeravin kohta, kun kerrottiin Data Catalystin pystyvän toimittamaan datan muillekin BI-välineille kuin Qlik Senselle! Kilpailevilla välineillä voidaan siis hyödyntää Qlikin uusilla välineillä (Attunity, Qlik Data Catalyst) tuotettua dataa. Lisäksi pyhän ja suljetun Qlikin datatiedoston (QVD) data, jota aikaisemmin saattoi hyödyntää vain Qlikin välineillä, voidaan Data Catalystin avulla viedä mihin tahansa analytiikka- ja raportointivälineeseen. Nämä uudistukset aiheuttivat paljon porinaa yleisön keskuudessa.

Tämän jälkeen datan matka jatkuu Qlik Cloud Serviceen, joka on yksi suurimmista Qlikin suunnanmuutoksista. Tulevaisuudessa perinteinen Windows-palvelin ei olekaan enää ensisijainen ratkaisu, vaan dataa voidaan hyödyntää on-premise -Windowsin sijasta yksityisessä ja julkisessa pilvessä tai kontteja Kubernetesin monipalvelinympäristössä. Kun tapahtumassa kysyttiin, kuinka moni tuntee Kubernetesin, niin harva käsi nousi pystyyn. Tämä on siis kuitenkin tulevaisuuden suunta, jonka nimeen Qlik vannoo. Aureolis testaa Kubernetsin pian labrassaan ja myöhemmin syksyllä julkaistavassa blogissa kerromme plussat ja miinukset tästä teknologiasta.

Datamatkan viimeinen etappi on Qlik Sense, joka tietenkin hoitaa datan visualisoinnit ja raportoinnin. Aiempiin Qonnections-tapahtumiin verrattuna Qlik Sensen rooli oli huomattavasti pienempi, ja se tuntui olevan tänä vuonna jopa sivuroolissa. Qlik Sensen osalta tapahtumassa keskityttiin uusien graafien ja ominaisuuksien esittelyyn ja demoiluun.

AI mainittu

Tietenkin myös AI oli Qlikin tapahtumassa läsnä, mutta Qlikille AI tarkoittaa Augmented Intelligenceä. Nykyinen yritysten raportointi perustuu ennalta toteutettuihin kokonaisuuksiin. AI:n avulla Qlik tarjoaa näkemyksiä ja oivalluksia ilman loppukäyttäjän tekemiä raportteja. Konkretian tasolla AI:n yksi käyttökohde on Qlikin Chat Bot, joka on nimetty Qlik Insight Botiksi. Tapahtumassa oli kiinnostavia esimerkkejä siitä, miten käyttäjä saa botilta vastauksia erilaisiin liiketoiminnan kysymyksiin. Lisäksi näytettiin, miten botti parhaimmillaan oppii käyttäjän kysymyksistä sekä tekee käyttäjälle automaattisesti samaan aihealueeseen liittyviä graafeja.

Toki tapahtumassa myös pullisteltiin muskeleita datamäärän osalta. Qlikin Associative Big Data -indexin avulla porauduttiin yksittäisiin tuloksiin 80 miljardin rivin massasta muutamassa sekunnissa ilman, että data tuotiin Qlikin muistiin. Tätä periaatetta kutsutaan ”Leave data in the lake for analytics”. Muita mielenkiintoisia demoja olivat varastotilan käyttö yhdistettynä Virtual Realityyn sekä Qlik Coreen koodattu konenäön avulla kartoitettu reaaliaikainen tilannetieto lavastetusta onnettomuudesta, josta tunnistettiin ajoneuvojen, palomiesten, ensihoitajien ja uhrien lukumäärä.

Qlikillä on siis tulevina vuosina hurja muodonmuutos edessään. Aika näyttää, miten ja millaisella aikataululla asiakkaat ovat mukana muutoksessa. Maailma ja teknologiat muuttuvat. Näistä aiheesta jatkamme blogissamme kesän jälkeen ja kerromme, millaisia tuloksia ja oivalluksia Petteri on saanut Qlikin uusilla välineillä.

qonnections 2019