16.03.2018  - Jouni Javanainen -  Tietovarastointi

Tiedätkö, missä kunnossa BI-järjestelmäsi on?

Vanha sanonta kuuluu ”Moni kakku päältä kaunis”. Yhtä lailla meillä voi olla käsitys, että BI-järjestelmissämme kaikki on hyvin. Todellisuus voi kuitenkin olla jotain muuta. Onkohan kaikki kuitenkaan parhaassa iskussa, kun järjestelmiä on kehitetty vuosikausien ajan ja esiin tulleita virheitä on aina yritetty korjata pienimmän mahdollisen muuttamisen periaatteella? Väistämättä sellainen johtaa erilaisiin purkkavirityksiin ja luoviin ratkaisuihin, joiden dokumentointiin ei tietenkään ole ollut aikaa.

Voisiko BI-järjestelmän prosessien tai toimintamallin syvällisempi arviointi paljastaa, että asioita olisi mahdollista nykytietämyksellä ja -välineillä tehdä paljon paremmin ja tehokkaammin sekä kustannuksia säästäen?

Käymme asiakkaidemme kanssa lähes päivittäin keskusteluja BI-järjestelmien tilasta. Yleisimpiä BI-järjestelmiin kohdistuvia huolenaiheita ovat epävarmuus siitä, onko hankittu tekniikka ja järjestelmä hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla ja onko teknologioissa ja välineissä päällekkäisyyksiä. Myös viranomaisvaatimusten täyttäminen tai tietosuoja-asetuksen (GDPR) huomioiminen aiheuttavat epävarmuutta. Järjestelmä voi myös olla turhan monimutkainen, tai sen ylläpito voi olla kallista ja vaatia paljon henkilöresursseja. Myös liiketoiminnan käyttäjät voivat olla tyytymättömiä BI-järjestelmien käytettävyyteen ja toimivuuteen.

Vastauksia BI-järjestelmien tilaan liittyviin epävarmuuksiin saat helposti ja nopeasti auditoimalla BI-järjestelmän. Auditointi voidaan kohdistaa halutussa laajuudessa koko järjestelmään tai sen sovittuun osaan tai osa-alueeseen, esimerkiksi toimintatapaan, menetelmiin, prosesseihin, dokumentaatioon, teknologioihin, välineisiin, osaamiseen, koodiin jne. Auditointi toteutetaan workshopein, haastatellen ja dokumentaation perusteella. Lopputuloksena tuotetaan raportti BI-järjestelmän tai -hankkeen tilasta sekä annetaan toimenpidesuositukset siitä, miten havaittuja kehittämiskohteita kannattaisi parantaa.

Voi olla, että auditoinnin päätelmänä on, että kaikki on kunnossa ja mitään parannustoimenpiteitä ei välittömästi tarvita. Silloinkin auditointi on tuottanut lisäarvoa, koska asioiden tila ei jää pelkästään oman käsityksen varaan, vaan perustuu systemaattiseen arviointiin.