19.05.2021  - Jukka Sormunen -  Tietovarastointi

Data-alustat houkuttelevat - kokeillen liikkeelle

Dataan ja tilastoihin perustuvia päätöksiä tehdään ja halutaan tehdä yrityksen kokoon tai toimialaan katsomatta. Omaa asiakaskuntaa, tuotetta ja prosesseja halutaan ymmärtää paremmin. Tietoa hankitaan saatavilla olevista lähteistä tai pyritään kehittämään tietolähteitä, joilla tätä ymmärrystä voidaan kasvattaa.

Dataa syntyy kiihtyvällä tahdilla, ja sitä halutaan nopeammin hyötykäyttöön. Organisaatioissa on uudenlaisia datan hyödyntämisen tarpeita sekä tarve skaalata tekemistä. Monissa organisaatioissa vanhakantainen ympäristö on kuitenkin pirstoutunut, joten sitä on tarpeen modernisoida ja organisoida uudelleen. Aika on saattanut ajaa käytössä olevien teknologiaratkaisujen ohi tai ne ovat vanhentuneet.

Omaa liiketoimintaa kehitettäessä katseet suuntaavat usein myös kolmansien osapuolien tarjoamaan dataan, josta haetaan kilpailuetua tai selittäviä tekijöitä oman liiketoimintatiedon tueksi. Yritykset, virastot ja monet muut toimijat ovatkin ymmärtäneet datansa arvon, ja teknologian kehityttyä tarjoavat sitä maksua vastaan yhteistyökumppaneilleen.

Data-alustan hyötyjä

Uusiin datan hyödyntämisen tarpeisiin vastaavat keskitetyt data-alustat, joille dataa tuodaan laajasti eri lähteistä. Ne mahdollistavat datan helpon yhdistämisen, harmonisoinnin, muokkauksen ja analysoinnin eri liiketoimintatarpeisiin. Data-alustojen avulla voidaan dataa hyödyntää jopa reaaliaikaisesti.

Data-alustat mahdollistavat yhdessä pilviteknologioiden kanssa kustannustehokkaasti uusien tietotyyppien ja tietolähteiden hyödyntämisen sekä tekoälyn nopeat kokeilut. Jos kokeilujen tulosten liiketoiminnallinen arvo ei ole toivotun mukainen, on kokeilu yhtä nopeaa ajaa alas ja suunnata katseet seuraaviin mahdollisuuksiin. Mikäli taas saadut tulokset täyttävät kriteerit ja tuovat halutun hyödyn, on ratkaisu helppo viedä tuotantoon ja lähteä kehittämään toiminnallisuuksia eteenpäin.

Siirtymisen muistilistaa

Data-alustaan siirtyminen tulee toteuttaa hallitusti ja osa kerrallaan. Ensin kannattaa kartoittaa, mitä tietovarastoinnin alueen ratkaisuja on jo olemassa ja kuinka niitä voidaan hyödyntää. Nykyratkaisun siirto ”lift&shift”-tyyppisesti voi onnistua, mutta usein uudistaminen kuitenkin menee syvemmälle ja perustaakin tulee uusia.

Koska data-alusta-projektissa kaikki vaikuttaa kaikkeen, kannattaa projektia hallinnoimaan perustaa kehitystyöryhmä. Organisaation tahto- ja tavoitetila on kirkastettava ennen liikkeelle lähtöä. Tulee harkita, mitä kaikkea halutaan tehdä ja millaisella aikataululla. Tiekartta toimii tässä hyvin apuna. Tarpeet saattavat kuitenkin muuttua matkan varrella nopeastikin, ja tekemistä on tarpeen priorisoida.

Tiedon hallintamalli on tärkeässä roolissa data-alustaan siirryttäessä. Muutoksia kannattaa tehdä hallitusti ja pala kerrallaan. Pitää myös varmistua siitä, että datan laatu on hyvää. Uudessa ympäristössä on myös varmistuttava siitä, että loppukäyttäjillä on tarvittava tuki ja koulutus saatavilla sekä teknologiaan että datan sisällön ymmärtämiseen liittyen.

Azure Tasting

Azure Tasting -konseptin avulla asiakas pääsee todentamaan pilvipohjaisen tietovarasto- ja raportointiympäristön mahdollisuuksia nopeasti omien tuttujen datojen kautta. Rajatussa toteutuksessa voidaan todentaa pilveen toteutetun data platformin eli tietoalustan keskeisiä kyvykkyyksiä aidossa ympäristössä. 

Lue Lisää Azure Tastingistä