Analytiikka ja AI

Analytiikka auttaa ymmärtämään dataa. Tekoälyllä voidaan nopeuttaa päätöksentekoa ja vähentää inhimillisiä virheitä.

Ota meihin yhteyttä

Meiltä saatte analytiikkaratkaisut määrittelystä toteutukseen, ketterästi ja teknologiariippumattomasti. Vastaamme koko tuotantoketjusta datan käsittelystä aina analytiikan tulosten visualisointiin. Hyödynnämme monipuolisesti edistyneen analytiikan menetelmiä ja tekoälyä. Autamme myös analytiikan kehityspolun määrittelyssä.

Analytiikka ja AI

Analytiikka auttaa ymmärtämään dataa. Tekoälyllä voidaan nopeuttaa päätöksentekoa ja vähentää inhimillisiä virheitä.

Ota meihin yhteyttä

Meiltä saatte analytiikkaratkaisut määrittelystä toteutukseen, ketterästi ja teknologiariippumattomasti. Vastaamme koko tuotantoketjusta datan käsittelystä aina analytiikan tulosten visualisointiin. Hyödynnämme monipuolisesti edistyneen analytiikan menetelmiä ja tekoälyä. Autamme myös analytiikan kehityspolun määrittelyssä.

Miksi Loihde Analytics?

01

Hallitsemme kaikki keskeiset teknologiat – voimme hyödyntää niitä työkaluja, jotka ovat jo käytössänne.

02

Meillä on kyky tunnistaa aitoja ja relevantteja analytiikan hyödyntämiskohteita ja -mahdollisuuksia.

03

Toimitamme myös älykkäät, esim. sensoridatan hyödyntämiseen liittyvät ratkaisut – ja jopa niihin tarvittavat laitteistot.

04

Meiltä onnistuu myös laajojen analytiikan tuotantoympäristöjen kartoitus, rakentaminen ja hyödyntäminen.

Analytiikka tuo vastauksia liiketoiminta-kysymyksiinne

Analytiikka auttaa ymmärtämään ilmiöitä datan taustalla ja löytämään vastauksia liiketoimintakysymyksiin. Tilastotieteellisiä menetelmiä hyödyntävän edistyneen analytiikan avulla ennustetaan tulevaisuuden skenaarioita, segmentoidaan tietoa samankaltaisiin ryhmiin sekä etsitään syy-seuraussuhteita.

Analytiikka ohjaa parempaan päätöksentekoon sekä auttaa tunnistamaan riskejä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kun analytiikan tulokset siirretään osaksi liiketoimintaa, voidaan optimoida resurssien käyttöä ja liiketoimintaprosesseja sekä tarjota laadukkaampaa asiakaspalvelua.

Tätä meiltä saat:

 • Tarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen sekä liiketoimintahyötyjen arviointi
 • Analyyttiset ratkaisut määrittelystä toteutukseen ketterästi ja tarpeisiinne vastaten. 
 • Teknologiariippumattomana yrityksenä tarjoamme ratkaisuja hyvin monenlaisiin teknisiin ympäristöihin. 
 • Vastaamme analytiikkaratkaisun ja -ympäristön ylläpidosta ja kehittämisestä jatkuvana palveluna. 
 • Tarjoamme myös analytiikan alueen koulutuspalveluja.

Kokonaisvaltainen asiantuntemuksemme datan hyödyntämisestä on avain onnistuneisiin analytiikka- ja AI-hankkeisiin. Hallitsemme liiketoiminnan, teknologiat ja tiedolla johtamisen. Analytiikkahankkeemme alkavat aina tarpeidenne tarkasta kartoittamisesta parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi.

Toteutushankkeissa vastaamme koko analytiikan tuotantoketjusta datan käsittelystä sen tulosten raportointiin ja visualisointiin. Lähdemme liikkeelle liiketoimintanne haasteen kartoituksesta. Projekti käynnistyy tyypillisesti POC-vaiheella (Proof of Concept), jossa testataan analytiikkamallia koeaineistossa. 

Analyysiä varten voimme rikastaa dataanne ulkoisilla tietolähteillä tai kerätä yhteen eri tietolähteissä olevaa dataa. Hyödynnämme hankkeissa monipuolisesti edistyneen analytiikan menetelmiä, kuten koneoppimista, robotiikkaa ja tekoälyä.

Analytiikan alueen asiantuntemuksemme kattaa muun muassa ennustemallit, segmentoinnin, suosittelumoottorit, optimoinnin, vaikutusten arvioinnin, kuvantunnistuksen ja tekstianalytiikan. Lue lisää edistyneen analytiikan osaamisestamme.

IoT-analytiikka

IoT-sensorit (Internet of Things) mittaavat esimerkiksi laitteiston tai sen toimintaympäristön tilaa. Niiden tuottamaa dataa voidaan kerätä ja analysoida jopa reaaliaikaisesti. 

Mittaustietoja voidaan yhdistää muista tietolähteistä tuleviin tietoihin ja analysoida menneitä tapahtumia sekä ennakoida tulevia. Datavirrasta voidaan löytää poikkeamia ja merkkejä tulevista ongelmista hyvissä ajoin ja ryhtyä toimenpiteisiin automaattisesti.

IoT-analytiikassa voidaan hyödyntää tekoälyä sekä erilaisia koneoppimisen sovelluksia, ja pilvipalvelut mahdollistavat datamassojen massiivistenkin laskentaprosessien suorittamisen kustannustehokkaasti.

Analysoidun IoT-datan avulla voidaan tehostaa liiketoimintaa ja tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sen avulla voidaan optimoida tuotantoon ja logistiikkaan liittyviä prosesseja sekä raaka-aineiden ja resurssien käyttöä.

Näin teitä palvelemme:

 • Tunnistamme ja analysoimme älykkäiden laitteiden, tuotteiden tai sensorien keräämästä datasta liiketoimintanne kannalta olennaisen tiedon. 
 • Voimme myös yhdistää IoT-laitteiden tuottamaa dataa tietojärjestelmienne dataan sekä ulkoisiin datalähteisiin. 
 • Toteutamme räätälöidyt raportointiratkaisut, jotka tuovat analysoidun IoT-datan käyttäjillenne helposti omaksuttavassa visuaalisessa muodossa. 
 • Vastaamme IoT-ratkaisunne ylläpidosta ja pienkehityksestä jatkuvana palveluna. 
 • Tarjoamme myös IoT-ratkaisujen arkkitehtuurin konsultointipalveluja.

Analytiikan roadmap

Analytiikan hyödyntäminen on osa nykyaikaisen organisaation tiedolla johtamista. Sen tavoitteiden konkretisoiminen ja vaiheistaminen koetaan kuitenkin usein haastavaksi.

Analytiikan roadmap -palvelussamme luomme organisaatiollenne yhteisen näkemyksen analytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista. Se konkretisoi hyödyntämisen tavoitteet ja mahdollistaa analytiikan liiketoimintahyödyt.

Näin palvelemme:

 • Kartoitamme työpajoissa ja haastatellen organisaationne analytiikan hyödyntämisen tilanteen sekä haasteet, tunnistamme liiketoiminnan tarpeet ja priorisoimme kehityskohteet. 
 • Autamme analytiikan välineiden valinnassa. 
 • Lopputuloksena on dokumentoitu analytiikan hyödyntämisen kehityspolku sekä alustava prioriteetti- ja aikataulusuunnitelma analytiikan alueen kehityshankkeille.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Asiakkaitamme

Tutustu miten data ja tekoäly voivat auttaa sote-alan hoitajapulaan.

Istekki - data ja AI avuksi sote-alan hoitajatarpeeseen

Sote-toimijat etsivät uusia data-analytiikkaan perustuvia ratkaisuja entistä tarkempaan ja joustavampaan resursoinnin suunnitteluun. Taustalla on sote-alan valtakunnallinen hoitajapula tilanteessa, jossa hoidon tarve ...

Lue lisää

Helsingin kaupunki: Älykäs oppimisympäristö vähentää manuaalista työtä

Helsingin kaupunki valitsi Loihde Analytics Oy:n yhdessä Loihde Trust Oy:n kanssa kokonaistoimittajaksi Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen reaaliaikaisen sensoriseurannan ja raportoinnin toteuttamiseen. ...

Lue lisää

Videoanalytiikka ja tekoäly viranomaisten apuna henkilölaskennassa

Loihteen tytäryhtiöt Loihde Analytics Oy ja Loihde Trust Oy toimittivat Helsingin kaupungille videoanalytiikkaan perustuvan palvelun, joka kertoo, paljonko ihmisiä on liikkeellä kaupungin keskeisissä ulkotiloissa eri ...

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kysy mitä vaan, vastaamme mahdollisimman pian. Henkilöstömme yhteystiedot löydät täältä.