Data-alustat ja tietovarasto­ratkaisut

Data-alustat mahdollistavat datanne tehokkaan hyödyntämisen.​

Ota meihin yhteyttä

Määrittelemme ja toteutamme data-alustat ja tietovarastoratkaisut sekä autamme teknologiavalinnoissa. Vastaamme ratkaisujen ylläpidosta ja pienkehityksestä jatkuvana tuki- ja ylläpitopalveluna. Autamme datan laatuongelmissa sekä auditoimme BI-ratkaisunne.

Data-alustat ja tietovarasto­ratkaisut

Data-alustat mahdollistavat datanne tehokkaan hyödyntämisen.​

Ota meihin yhteyttä

Määrittelemme ja toteutamme data-alustat ja tietovarastoratkaisut sekä autamme teknologiavalinnoissa. Vastaamme ratkaisujen ylläpidosta ja pienkehityksestä jatkuvana tuki- ja ylläpitopalveluna. Autamme datan laatuongelmissa sekä auditoimme BI-ratkaisunne.

Miksi Loihde Analytics?

01

Talon täydeltä kokemusta ja näkemystä, joka ulottuu lähdejärjestelmistä tiedon varastointiin ja aina datan hyödyntämiseen asti..

02

Laaja teknologiavalikoima takaa, että löydämme aina juuri teille parhaan ratkaisun.

03

Saat samasta osoitteesta myös A-luokan tietoturvaosaamista – olemme osa Loihde-konsernia.

Data-alustat ja tietovarasto-
ratkaisut

Tiedolla johtaminen edellyttää yrityksen tietovarantojen laajamittaista hyödyntämistä. Sen edellytyksenä on datan keskittäminen ja hallinnointi, joka on meidän ydinosaamistamme.

Tietovarastojen (data warehouse) avulla eri tietojärjestelmien datat kootaan yhteen sekä puhdistetaan ja jalostetaan esimerkiksi raportoinnin tai analytiikan tietolähteeksi. Pilvipohjainen data-alusta (data platform) mahdollistaa entistä laajemman tiedon hyödyntämisen monipuolisiin käyttötarkoituksiin useilla eri välineillä.

Datan hallittu jakaminen rajapintojen kautta laajentaa alustalle tuodun datan käyttömahdollisuuksia ja käyttäjäryhmiä.

Näin palvelemme:

 • Määrittelemme, toteutamme ja testaamme data-alustat ja tietovarastoratkaisut on-premises-ympäristöihin tai skaalautuvaan pilveen.
 • Autamme datan varastointiin liittyvissä teknologia- ja alustavalinnoissa.
 • Toteutamme konvertoinnit uudelle alustalle.
 • Autamme datan laadun kysymyksissä sekä laatumittareiden määrittelyssä.
 • Vastaamme ratkaisujen ylläpidosta ja pienkehityksestä jatkuvana palveluna.
 • Meiltä saat myös data-alustoihin ja -varastoihin liittyviä konsultointi- ja auditointipalveluja.

Toimitusmallimme kattaa myös tukitoiminnot, kuten ajastettujen latausten monitoroinnit ja virheiden hallinnan, datan puhdistamisen, historiatiedon käsittelyn, versionhallinnan, automatisoidut jakeluratkaisut sekä vakioidut testauskäytännöt.

Hyvien suunnitteluperiaatteiden ja IT-hallintatapojen mukainen joustava data-alusta- ja -varastoratkaisu tarjoaa harmonisoidun ja testatun näkymän yrityksenne dataan. Se mahdollistaa nopean ja automatisoidun raportoinnin sekä liiketoiminnalle lisäarvoa tuottavan analytiikan. Ratkaisun avulla muutokset ovat hallittavissa keskitetysti, ja datan luottamuksellisuus on turvattu.

Azure-tietoalusta nopeana kokeiluna

Tuntuuko siltä, että yrityksen data on hajallaan ja sekaisin? Löytyykö teiltä tietovarastoja, jotka ovat jääneet vaille hellää huolenpitoa? Haluaisitteko eroon vanhoista konesalissa surraavista palvelimista?

Nykyaikaiset data-alustat pilviteknologioilla toteutettuna tuovat hommaan ketteryyttä ja vauhtia. Ne mahdollistavat datan helpon yhdistämisen, harmonisoinnin, muokkauksen ja analysoinnin eri tarpeisiin.

Azure Tasting -konseptin avulla pääsette todentamaan pilvipohjaisen tietovarasto- ja raportointiympäristön mahdollisuuksia nopeasti omien tuttujen datojen kautta.

Tietomallinnus

Hyvin toteutettu ja laajennettavissa oleva tietomalli tekee yrityksenne datavarannot ymmärrettäviksi liiketoiminnalle sekä luo yhteisen kielen liiketoiminnan ja IT:n välille.

Laadukas tietomalli on edellytys yrityksen datavarantojen tehokkaaseen hyödyntämiseen liiketoiminnan tukena.

Näin palvelemme:

 • Suunnittelemme liiketoimintatiedon hyödyntämisen tueksi tietomallin, joka kuvaa organisaationne tietojen rakenteen sekä asioiden yhteydet riippumatta teknisistä järjestelmistä. 
 • Kartoitamme tietoarkkitehtuurinne sekä tietomallit liiketoiminnan edustajien työpajoissa sekä haastatellen. Työpajat toimivat myös hyvänä perustana tiedon omistajuuskysymysten selvittämiseen. 
 • Lopputuloksena tuotamme kuvauksen organisaationne tietoarkkitehtuurista sekä tietomallin tiedolla johtamisenne tueksi. 
 • Tarjoamme myös tietomallinnuksen koulutuspalveluja.

Hyvin suunniteltu tietomalli mahdollistaa onnistuneen järjestelmäkehityksen ja hallitut järjestelmämuutokset sekä auttaa säästämään projekti- ja ylläpitokustannuksia. Tietomalli myös poistaa väärinkäsityksiä liiketoimintakäsitteiden ympäriltä ja helpottaa organisaation sisäistä kommunikaatiota.

BI-auditointi paljastaa nykytilan ja kehityskohteet

Tiedolla johtaminen perustuu toimiviin ja laadukkaisiin BI-järjestelmiin ja -ratkaisuihin, jotka toteuttavat organisaation liiketoimintatiedon hyödyntämisen tarpeet.

BI-auditointi on joustava ja luotettava tapa selvittää BI-ratkaisujenne tilanne, konkretisoida niiden kehitystarpeet ja saada suosituksia IT-ympäristöönne parhaiten soveltuvista teknologioista.

Toteutamme auditoinnin tyypillisesti joko haastattelemalla tai työpajoissa.

Datan laadun kehittäminen

Datan laatukysymysten huomioiminen on olennainen osa organisaation BI-kokonaisuutta ja sen kehittämistä.

Laadukas data ei tarkoita pelkkää virheettömyyttä, vaan sen määritelmä riippuu datalle asetettavista vaatimuksista, jotka voivat olla hyvin erilaiset organisaation eri yksiköissä. Datan hyväksyttävä laatutaso kannattaakin määritellä konkreettisesti ja ymmärrettävästi.

Näin palvelemme:

 • Määrittelemme datan laadun mittarit ja kartoitamme organisaationne eri yksiköiden laatutarpeet työpajoissa sekä haastatellen. 
 • Toteutamme myös datan laadun raportointiratkaisut sekä vastaamme datan laadun seurannasta ja mittariston kehittämisestä jatkuvana palveluna. 
 • Laadimme laatutyön tueksi mittaristoja, joiden avulla voitte konkreettisesti tutkia ja seurata datan laatua sekä sen trendejä esimerkiksi järjestelmämuutosten yhteydessä. 
 • Meiltä saatte myös datan laadun koulutuspalveluja.

Laadukas data tehostaa toimintaa, parantaa tuloksia, tuo kilpailuetua ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Heikkolaatuinen data saattaa aiheuttaa paitsi vääriä päätöksiä, myös tehottomuutta ja mainehaittoja.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Asiakkaitamme

nivos

Nivos - BI-ympäristön jatkuva kehittäminen tukee tiedolla johtamista

Nivos on mäntsäläläinen monialayhtiö, joka vie vesi- ja energia-alaa etunojassa eteenpäin. Yhtiö nivoo yhteen asumista ja yrittäjyyttä helpottavia tuotteita ja palveluita niin, että Nivoksen asiakkaat pystyvät ...

Lue lisää

Coronaria - Tiedonhallintaratkaisu tukee tiedolla johtamista

Coronaria valitsi Loihde Analyticsin kumppanikseen uuden liiketoimintatiedon hallintaratkaisun luomisessa ja tiedolla johtamisen kehittämisessä. Coronaria on kasvanut jo vuosia erittäin nopeasti. Yritysostot, jatkuvat ...

Lue lisää

Valtiovarainministeriö - Tietovaraston tarvekartoituksen useat hyödyt

Loihde Analytics toteutti valtiovarainministeriölle tietovaraston tarvekartoitus-, suunnittelu- ja mallintamishankkeen. Hankkeen päämääränä oli kartoittaa tarve ministeriön sisäiselle strukturoidun ja numeerisen tiedon ...

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kysy mitä vain, vastaamme mahdollisimman pian. Henkilöstömme yhteystiedot löydät täältä.