Raportointi ja tiedon visualisointi

Ajantasainen ja luotettava tieto on lähtökohta tiedolla johtamiselle.

Ota meihin yhteyttä

Autamme tunnistamaan tietotarpeet ja valitsemaan sopivat BI-välineet. Suunnittelemme ja toteutamme raportoinnit ja visualisoinnit. Vastaamme tarvittaessa raportointiratkaisun ylläpidosta. Viranomaisraportointi on yksi vahvuuksistamme.

Raportointi ja tiedon visualisointi

Ajantasainen ja luotettava tieto on lähtökohta tiedolla johtamiselle.

Ota meihin yhteyttä

Autamme tunnistamaan tietotarpeet ja valitsemaan sopivat BI-välineet. Suunnittelemme ja toteutamme raportoinnit ja visualisoinnit. Vastaamme tarvittaessa raportointiratkaisun ylläpidosta. Viranomaisraportointi on yksi vahvuuksistamme.

Miksi Loihde Analytics?

01

Laaja teknologiavalikoima ja -osaaminen – hallitsemme kaikki merkittävimmät raportointivälineet.

02

Saat meiltä palvelua myös käyttöönoton jälkeen – autamme ottamaan kaiken irti uusista välineistä ja raporteista.

03

Osaamme tulkita liiketoimintanne tarpeita ja kääntää ne toteutuksiksi, joita et ehkä edes osannut kertoa tarvitsevasi.

04

Osaamme liittää monipuoliset, myös ulkoiset, datalähteet tehokkaasti mukaan palettiin.

Raportointi

Ajantasainen ja luotettava tieto rakentaa dataohjautuvaa kulttuuria sekä mahdollistaa tiedolla johtamisen. Toimivan raportoinnin ratkaisun sekä onnistuneen visualisoinnin avulla organisaation tulosta ja kannattavuutta eri liiketoiminnoissa voidaan seurata luotettavasti.

Oikea tieto asiakkaista, henkilöstöstä, prosesseista, taloudesta, myynnistä ja markkinoinnista tehostaa yrityksen toimintaa ja tuo strategista etumatkaa kilpailijoihin nähden.

Näin palvelemme:

 • Kartoitamme eri käyttäjäryhmien tietotarpeet ja suunnittelemme niitä parhaiten vastaavat raportoinnin ratkaisut.
 • Suunnittelemme ja toteutamme raportointiratkaisut sekä tiedon visualisoinnit, joiden avulla voitte jakaa tietoa sisäisesti sekä ulkoisille sidosryhmillenne.
 • Voimme halutessanne keskittää ratkaisun kustannustehokkaasti yhteen käyttöliittymään, joka mahdollistaa tehokkaan raporttien roolipohjaisen jakelun. 
 • Vastaamme ratkaisunne ylläpidosta ja pienkehityksestä jatkuvana palveluna. 
 • Tarjoamme myös raportointiin liittyviä konsultointi- ja auditointipalveluja.

Tiedon visualisointi

Digitalisaation huima etenemisvauhti tuo jatkuvasti yhä enemmän dataa saataville. Tarve kiteyttää olennainen tieto ja esittää se ymmärrettävässä muodossa kasvaa.

Visualisoinnin avulla datassa voidaan havaita uusia yhteyksiä, poikkeavuuksia tai samankaltaisuuksia. Visuaalinen esitysmuoto auttaa tarkastelemaan useampaa asiaa samalla kertaa sekä hahmottamaan selkeämmin asioiden kehityssuuntaa, riippuvuussuhteita ja ajallista vaihtelua.

Modernit datan visualisoinnin välineet mahdollistavat entistä monimutkaisempien asioiden visuaalisen esittämisen. Visualisointivälineiden avulla voidaan joustavasti vaihtaa tarkasteltavaa asiaa tai näkökulmaa sekä rajata näkymää tai porautua tietoon. 

Laadukas visuaalinen esitysmuoto helpottaa asioiden hahmottamista ja auttaa nostamaan esiin olennaisimman tiedon. Tiedon visualisointi auttaa hyödyntämään dataa täysimääräisesti sekä tehostamaan tiedon hyötykäyttöä.

Näin palvelemme:

 • Autamme visualisointivälineiden valinnassa, datan valmistelussa visualisointia varten sekä tehokkaiden visualisointien tuottamisessa.
 • Tarjoamme myös tiedon visualisoinnin koulutuspalveluja.

BI-työkalut

Tietotarpeet, käyttökohteet sekä BI-järjestelmäkokonaisuus ohjaavat BI-työkalujen ja -teknologioiden valintaa. Onnistuneet välinevalinnat mahdollistavat liiketoimintatiedon tehokkaan hyödyntämisen.

Toimivassa BI-kokonaisuudessa välineinvestoinnit sekä teknologioiden yhteistoiminnallisuudet hyödynnetään tehokkaasti ja lisäinvestoinnit tehdään kustannustehokkaasti.

Näin palvelemme:

 • Autamme tiedon hyödyntämisen tarpeidenne tunnistamisessa sekä niitä parhaiten vastaavien BI-välineiden valinnassa. 
 • Avustamme myös BI-työkalujen käytön tehostamisessa sekä päällekkäisten teknologioiden karsimisessa. 
 • Suunnittelemme ja toteutamme myös visualisoinnit ja raportit eri BI-työkaluja hyödyntäen.
 • Vastaamme BI-työkalujenne ylläpidosta ja niihin liittyvästä pienkehityksestä jatkuvana palveluna. 
 • Tarjoamme myös BI-välineiden koulutuspalveluja.

Osaamisemme kattaa kaikki markkinoiden relevantit BI-alueen teknologiat, kuten Microsoft, SAS, Qlik, Tableau, SAP, IBM, Informatica, TimeXtender ja Oracle. Meillä on kumppanisopimus johtavien BI-alueen teknologiatoimittajien kanssa.

Viranomais-raportointi

Viranomaisraportointi perustuu eri toimialojen viranomaisten, kuten Verohallinto, Finanssivalvonta ja Suomen Pankki, määräyksiin yrityksen toiminnasta tuotettavista määrämuotoisista raporteista.

Esimerkkejä raportointivaatimuksista ovat ovat EBA:n (European Banking Authority) määrittelemät FINREP- ja COREP-velvoitteet sekä AnaCredit. Viranomaisraportointia edeltää monissa tapauksissa määräyksiin perustuva riskilaskenta kuten Solvency II, Basel II & III tai IFRS9.

Kehittämämme viranomaisraportoinnin ratkaisun avulla toteutatte eri viranomaisten raportointivaatimukset.

Näin palvelemme:

 • Ratkaisu kattaa tiedonkeruun, raportoitavien lukujen poimintasääntöjen syöttämisen sekä mahdollisuuden tiedon manuaaliseen täydentämiseen. 
 • Ratkaisun avulla voidaan tuottaa raportit automaattisesti ja tarvittaessa joustavasti muokata poimintasääntöjä sekä ajaa raportteja. 
 • Ratkaisu sisältää aputyökalut tietojen validointiin ja täsmäytykseen sekä tarjoaa tietojen syöttämistä varten selainpohjaisen käyttöliittymän. 
 • Raportin avulla tietoja voidaan tarkastella yksityiskohtaisesti. 
 • Täydellinen auditointiketju näyttää, miten ja mistä tiedoista raportit on luotu.

Meillä on kattava kokemus viranomaisraportoinnin ratkaisujen toimittamisesta pankki- ja vakuutussektoreiden tarpeisiin.

 • Kattava ja ajantasainen viranomaissääntelyn asiantuntemus  ​
 • Kokemus ja osaaminen finanssitoimialan erityispiirteistä sekä pankkijärjestelmistä​
 • BI-alueen sekä tiedolla johtamisen asiantuntemus viranomaisraportoinnin tukena​
 • Kattava datan hyödyntämisprosessin sekä tiedonhallinnan asiantuntemus​
 • Konsultointi- ja koulutuspalvelut viranomaisraportoinnin tueksi​

Viranomaisraportointiratkaisumme toteutetaan tarpeidenne mukaan kehityshankkeena. Vastaamme halutessanne viranomaisraportoinnin ratkaisun ylläpidosta ja pienkehityksestä jatkuvana palveluna. Tarjoamme myös viranomaisraportointiin liittyviä konsultointi- ja koulutuspalveluja.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Asiakkaitamme

nivos

Nivos - BI-ympäristön jatkuva kehittäminen tukee tiedolla johtamista

Nivos on mäntsäläläinen monialayhtiö, joka vie vesi- ja energia-alaa etunojassa eteenpäin. Yhtiö nivoo yhteen asumista ja yrittäjyyttä helpottavia tuotteita ja palveluita niin, että Nivoksen asiakkaat pystyvät ...

Lue lisää

Helsingin kaupunki: Älykäs oppimisympäristö vähentää manuaalista työtä

Helsingin kaupunki valitsi Loihde Analytics Oy:n yhdessä Loihde Trust Oy:n kanssa kokonaistoimittajaksi Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen reaaliaikaisen sensoriseurannan ja raportoinnin toteuttamiseen. ...

Lue lisää

Videoanalytiikka ja tekoäly viranomaisten apuna henkilölaskennassa

Loihteen tytäryhtiöt Loihde Analytics Oy ja Loihde Trust Oy toimittivat Helsingin kaupungille videoanalytiikkaan perustuvan palvelun, joka kertoo, paljonko ihmisiä on liikkeellä kaupungin keskeisissä ulkotiloissa eri ...

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kysy mitä vain, vastaamme mahdollisimman pian. Henkilöstömme yhteystiedot löydät täältä.