Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisen perusta on dataohjautuva kulttuuri.

Ota meihin yhteyttä

Autamme organisaatiotanne rakentamaan dataohjautuvaa kulttuuria. Arvioimme organisaationne dataohjautuvuuden maturiteetin. Määrittelemme tiedolla johtamisen strategian ja kehityspolun sekä tuemme tiedolla johtamisen tehostamisessa. Meiltä saatte myös tiedolla johtamisen eri osa-alueiden koulutusta.

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisen perusta on dataohjautuva kulttuuri.

Ota meihin yhteyttä

Autamme organisaatiotanne rakentamaan dataohjautuvaa kulttuuria. Arvioimme organisaationne dataohjautuvuuden maturiteetin. Määrittelemme tiedolla johtamisen strategian ja kehityspolun sekä tuemme tiedolla johtamisen tehostamisessa. Meiltä saatte myös tiedolla johtamisen eri osa-alueiden koulutusta.

Miksi Loihde Analytics?

01

20 vuoden kokemus BI-alueen hankkeista. Tämä on kotikenttämme, jolla olemme olleet aina ja jolla pysymme.

02

Aidosti konsultoiva kumppani, jolla ei ole teknologisia rajoitteita, vaan pakki täynnä työkaluja erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin.

03

Ei konsulttien viisastelua, vaan käytännön toteutuskykyä.

04

Kasvatamme tiedolla johtamisen osaamista ja ymmärrystä koko organisaation tasolla.

Tiedolla johtamisen strategia

Organisaation strategiset tavoitteet sekä organisaatioon kohdistuvat dataohjautuvuuden vaatimukset saattavat vaikuttaa vaikeasti yhteen sovitettavilta. Tiedolla johtamisen strategia tunnistaa liiketoiminnalliset tavoitteet, joiden saavuttaminen edellyttää dataohjautuvuuden kehittämistä sekä tehokasta datan hyödyntämisprosessia.

Selkeä ja riittävän rajattu tiedolla johtamisen strategia määrittelee tiedolla johtamisen kehityskohteet sekä niiden keskinäisen prioriteetin. Sen avulla tiedolla johtamisen hankkeet tukevat organisaation strategian toteutumista ja alueen kehittyminen linkittyy tiiviisti liiketoiminnan tavoitteisiin. Johto sekä henkilöstö sitoutuvat dataohjautuvuuden kehittämiseen.

Tiedolla johtamisen strategia rakennetaan seuraavasti:

 • Määrittelemme tiedolla johtamisen strategian organisaationne strategian pohjalta.
 • Kartoitamme tiedolla johtamisen kehitystarpeet johdon työpajojen sekä haastattelujen avulla.
 • Priorisoimme kehitystarpeet liiketoimintastrategian pohjalta.
 • Lopputuloksena on dokumentoitu tiedolla johtamisen strategia johdon välineeksi ja dataohjautuvan kulttuurin kehittämiseksi.

Maturiteettikartoitus

Monissa organisaatioissa kattava kokonaiskuva omasta tietopääomasta puuttuu. Datan hyödyntämisen toimintatavat eivät ole vakioituja ja vastuita ei ole määritelty. Tiedolla johtamisen kokonaisuuden kehittämistä ei johdeta suunnitelmallisesti. 

Dataohjautuvuuden kehittämisen perusta on ymmärrys organisaation tiedolla johtamisen nykytilasta. Maturiteettikartoituksen avulla arvioimme organisaationne tiedolla johtamisen kypsyystason. Kartoitus perustuu kattavaan kokemukseemme ja asiantuntemukseemme dataohjautuvien organisaatioiden kehittämisestä. 

Räätälöimme kartoituksen toteutustavan ja laajuuden tarpeitanne vastaavasti. Kartoitus kattaa dataohjautuvuuden osa-alueet kuten datalähteet, teknologiat, tiedon hallintamalli sekä kehittämissuunnitelmat.

Tiedolla johtamisen roadmap

Tiedolla johtamisen roadmap on tiedolla johtamisen strategian toteutussuunnitelma – tiekartta, johon on tarkasti merkitty dataohjautuvuuden kehittämisen virstanpylväät.

Kun Loihde Analyticsin asiantuntijat alkavat työstää tiedolla johtamisen roadmapia kanssanne, on pyrkimyksenämme auttaa konkretisoimaan, määrittelemään ja aikatauluttamaan tiedolla johtamisen strategiset tavoitteenne selkeiksi vaiheiksi. Työskentelemme pääasiallisesti työpajoissa, joissa pyrimme muodostamaan käsityksen organisaationne tiedolla johtamisen nyky- ja tavoitetilasta. Lopuksi annamme suosituksemme siitä, miten niiden välinen kuilu tulisi kuroa umpeen.

Lopputuloksena on dokumentoitu pitkän tähtämen suunnitelma, joka tulee tavoitteemme mukaan osaksi arkeanne ja ohjaa organisaatiotanne kohti aidosti tieto-ohjautuvaa kulttuuria.

Näin rakennamme tiekarttanne:

 • Tunnistamme tiedolla johtamisen kehityskohteet sekä kehittämisen esteet työpajoissa sekä haastatellen.
 • Määrittelemme toimivat toimintamallit.
 • Priorisoimme kehityskohteet ja luomme realistisen etenemissuunnitelman.
 • Tunnistamme tietotarpeet ja autamme tarvittaessa myös niitä parhaiten vastaavien BI-välineiden valinnassa. 
 • Lopputuloksena on dokumentoitu kehityssuunnitelma, joka auttaa organisaatiotanne tieto-ohjautuvuuden kehittämisessä.
 • Tiedolla johtamisen Advisor voi tukea kehityspolun toteuttamisessa roadmapin ohjausryhmässä.

Tiedolla johtamisen koulutukset

Dataohjautuvan organisaation rakentaminen edellyttää tiedolla johtamisen perusteiden tuntemusta sekä kykyä soveltaa niitä omassa toiminnassa.

Koulutuspalvelumme tukevat organisaationne dataohjautuvuuden kehittämistä. Kokoamme tarpeitanne vastaavan räätälöidyn tietoiskun, seminaarin tai laajemman koulutuskokonaisuuden tiedolla johtamisen aihealueilta. 

Koulutuksissa hyödynnämme Loihde Analyticsin 20 vuoden monipuolista kokemusta tiedolla johtamisen hankkeista. Kouluttajina toimivat tiedolla johtamisen asiantuntijamme.

Esimerkkejä koulutustemme teemoista ovat tiedolla johtaminen, tietovarastointi, tietomallinnus, tiedon laatu, BI-välineet ja -teknologiat, analytiikka ja edistynyt analytiikka sekä tiedon visualisointi.

Myös BI-akatemiamme tarjoaa seminaareja, webinaareja ja koulutuksia ajankohtaisista tiedolla johtamisen aiheista asiakkaillemme sekä kaikille alueesta kiinnostuneille.

Tiedolla johtamisen Advisor

Tiedolla johtamisen kokonaisuus ei ole koskaan valmis. Dataohjautuvuuden kehittäminen edellyttää jatkuvasti päätöksiä ja valintoja, joissa tarvitaan tiedolla johtamisen asiantuntemusta.

Tiedolla johtamisen Advisor tukee organisaatiotanne dataohjautuvuuden kehittämisessä ja auttaa luomaan datan avulla arvoa. Advisorina toimivat johtavat asiantuntijamme, jotka ovat dataohjautuvan liiketoiminnan ja teknologiaratkaisujen asiantuntijoita. 

Advisor-palvelun toteutustapa sovitaan tarpeidenne mukaan jatkuvana palveluna tai toimeksiantona. Organisaation muutostilanteissa Advisor voi toimia johtaja-tehtävässä. Advisor voi auttaa myös tiedolla johtamisen alueen kilpailutuksissa tai rekrytoinneissa.

Tätä se käytännössä tarkoittaa:

 • Tiedolla johtamisen Advisor on kokenut tiedolla johtamisen senioriasiantuntija, joka tukee tiedolla johtamisen kehittämisessä. 
 • Palvelu toteutetaan jatkuvana palveluna sovitun palvelutason mukaisesti tai toimeksiantona. 
 • Advisorin tukena voi olla suunnittelu- ja toteutustiimi. 
 • Advisorin tyypillinen toimeksianto on osallistua tiedolla johtamisen roadmapin ohjausryhmään ja varmistaa kehityspolun toteutuminen.

Toimintamalli

Tiedolla johtamisen toimintamalli on tieto-ohjautuvan organisaation kivijalka, joka mahdollistaa tiedon optimaalisen hyödyntämisen liiketoimintanne tukena. 

Toimintamalli on käytännönläheinen konsepti organisaation tieto-ohjautuvuuden varmistamiseksi. Se määrittelee tiedon hyödyntämisen toimintamallin ohjeineen, sääntöineen ja roolituksineen. Se luo organisaatiolle yhteiset tiedon hyödyntämisen toimintatavat sekä harmonisoi datan hyödyntämisen prosesseja. 

Toimintamalli mahdollistaa tiedon tehokkaan käyttämisen päätöksenteon tukena ja antaa organisaatiolle selvää kilpailuetua. Tiedon käsittelyn, puuttumisen ja valvonnan tavat ovat selviä, prosessit läpinäkyviä ja muutoksia hallitaan jatkuvana toimintona. 

Osallistamme edustajanne työpajoissa kehittämään tiedonhallintaa ja suunnittelemaan yhteiset tehokkaat toimintamallit.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Asiakkaitamme

PP-sairaanhoitopiirin tietojohtamisen suunnitelmallinen käynnistys

PPSHP:n raportointiympäristön ja tietojohtamisen kartoitus osoitti, miten tietotuotantoon saadaan kaivattua eheyttä. Tieto-ohjautuva toiminta tehostaa tiedon hyötykäyttöä sekä sairaanhoitopiirissä että ...

Lue lisää

Lumene - Tuki- ja ylläpitopalvelu tehostaa datan hyötykäyttöä

Loihde Analytics on toiminut Lumenen kumppanina vuodesta 2013. Yhteistyö käynnistyi tiedolla johtamisen hankkeella, jossa kartoitettiin liiketoimintatarpeet ja vaatimukset uutta BI-ratkaisua varten. Loihde Analytics ...

Lue lisää

Valtiovarainministeriö - Tietovaraston tarvekartoituksen useat hyödyt

Loihde Analytics toteutti valtiovarainministeriölle tietovaraston tarvekartoitus-, suunnittelu- ja mallintamishankkeen. Hankkeen päämääränä oli kartoittaa tarve ministeriön sisäiselle strukturoidun ja numeerisen tiedon ...

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kysy mitä vaan, vastaamme mahdollisimman pian. Henkilöstömme yhteystiedot löydät täältä.