16.03.2020  - Ville Lainio - 

Uralla etenemisen mahdollisuudet Loihde analyticsissa

Eletään vuotta 2017. Minulla on maisteritutkinnosta nopat kasassa, ja gradun teko kovaa vauhtia alkamassa. Aloitan myös samoihin aikoihin Loihde Analyticsissa trainee-ohjelmassa, joka tarjoaa minulle ensimmäisen työpaikkani tietovarastojen ja liiketoimintatiedon hyödyntämisen parissa. Ensimmäisten trainee-kuukausien jälkeen olen vakuuttunut siitä, että tämä on se ala, jolla haluan puskea työuraani eteenpäin.

Tätä kirjottaessani on vuosi 2020. Reilun kolmen vuoden aikana oma kehitykseni ja eteneminen uralla on ollut hyvinkin nousujohteista. Olen matkan varrella ehtinyt tehdä kehitystyötä, suunnittelua, tiiminvetoa sekä projektinhallintaa. Mukaan mahtuu myös koulutuksien pitämistä suomeksi ja englanniksi.

Minulle annettiin mahdollisuus kirjoittaa blogiteksti, jossa käsittelen mahdollisuuksia edetä uralla Loihde Analyticsissa. En ole kummemmin lukenut ura-asioista kirjallisuutta, joten kirjoitan käytännönläheisesti niistä asioista, joiden koen edesauttaneen oman urapolkuni luontia.

Määrätietoisesti uutta oppien

Olen alusta asti ollut määrätietoinen siitä, mitä haluan Loihde Analyticsissa tehdä. Tämä on kaikessa yksinkertaisuudessaan vastuun saamista sekä jatkuvaa ammattitaidon kasvattamista. Tavoitteenani on pystyä suunnittelemaan ja rakentamaan liike-elämälle kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja. Olen heti alusta asti tiedostanut, että koko ajan pitää oppia lisää ja tuoda rohkeasti esille omaa osaamistaan ja ideoitaan.

Jatkuva oppiminen ja asioista selvän ottaminen ovat mielestäni juttuja, joita ei voi korostaa liikaa. Varsinkin tällä alalla teknologiat ja toteutustavat voivat vaihdella paljon eri projektien välillä. Täytyy olla avoin, innostunut ja tehdä töitä uusien asioiden haltuun ottamiseksi.

Meillä tarjotaan aureolioille paljon erilaisia koulutusmahdollisuuksia, niin sisäisiä kuin ulkoisia, jotka tukevat haluttua urapolkua. Olen hyödyntänyt näitä mahdollisuuksia, kun on ollut tarve oppia uutta teknologiaa, arkkitehtuuria tai uusia projektinvetomalleja.

Avoimuus auttaa tavoitteiden asettamisessa

Olen ollut avoin omista tavoitteistani ja puhunut niistä esimiehelleni. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa olen pyytänyt esimieheni arviota tavoitteistani ja peilannut saatua palautetta tavoitteisiini. Avoimuuden myötä olen esimieheni kanssa pystynyt suunnittelemaan seuraavat askeleet, joiden avulla voin päästä vastuullisempiin haasteisiin.

Koen avoimuuden olevan tärkeä osa urakehityksen suunnittelua, sillä ilman esimiehen tukea ja ohjausta on todella vaikea lähteä saavuttamaan omia tavoitteita. Loihde Analyticsissa vuorovaikutus oman esimiehen kanssa on ollut helppoa, mikä puolestaan on mahdollistanut oikean etenemistavan ja urakehityksen polun löytymisen.

Rohkeasti vaativiin tehtäviin

Hakeudun tietoisesti tilanteisiin, joissa ratkaisujen suunnittelu ja toteutus ovat olleet työtehtäviltään niitä haastavimpia. Mielestäni ne ovat parhaita ponnistusalustoja kehittymiselle ja osaamisen laajentamiselle. Tällaiset tehtävät haastavat myös minua ja ovat lopulta niitä antoisimpia.

Kolikon kääntöpuolena on tietenkin epäonnistumisen riski. Tämä pitää vain hyväksyä ja yrittää minimoida riskejä uusissa asioissa parhaansa mukaan. Epäonnistumisia tulee, mutta kun niistä ottaa vastuun ja tekee tarvittavat korjaukset, niin yleensä niistä selviää.

mahdollisuus edetä uralla

Pelaa logolle

Tärkein ainesosa urakehityksessäni ovat kollegat, joiden kanssa teen töitä. Pyrin olemaan sellaisten ihmisten ympäröimänä, jotka ovat tunnollisia, motivoituneita ja joilta minulla on mahdollisuus oppia uutta. Tällaiset kollegat ovat arvokkaita, eivät pelkästään henkilökohtaisen kasvamisen takia, vaan myös siksi, että he tekevät myös vastaan tulevista vaikeista tilanteista astetta mukavampia.

Kun kollegoina autamme ja tuemme toisiamme, teemme myös töitä aina hieman paremmin. Haluankin kiteyttää nämä ajatukseni lauseella, jota monet muutkin käyttävät: ”pelaa logolle rinnassa, älä nimelle selässä”.