Kaipaako tietovarastosi tuuletusta? Tietovarastosta data-alustaan

Webinaaritallenne

Kaipaako tietovarastosi tuuletusta? Tietovarastosta data-alustaan

Webinaaritallenne

Data-alustat ovat tulleet jäädäkseen. Kustannustehokkuus ja skaalautuvuus motivoivat organisaatioita päivittämään ympäristönsä on-site arkkitehtuurista pilveen.

Katso tallenne ja kuulet, mitä kannattaa huomioida data-alustaan siirryttäessä. Kerroimme webinaarissamme myös laajemmin data-alusta -arkkitehtuurista ja siitä, miten siirtyminen data-alustaan kannattaa toteuttaa.

Webinaari on suunnattu liiketoiminnasta vastaaville henkilöille, joilla on tarve hyödyntää tietoa entistä tehokkaammin, sekä organisaatioiden liiketoiminnasta ja IT-palveluista vastaavalle johdolle.

Webinaaritallenteessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

Miksi data-alustat houkuttelevat

 • Muutosta pilvipohjaiseen data-alustaan perustellaan usein sillä, että vanhakantainen ympäristö on pirstoutunut ja sitä halutaan modernisoida ja organisoida uudelleen.
 • Aika on ajanut käytössä olevien teknologiaratkaisujen ohi, tai ne ovat vanhentuneet.
 • Dataa syntyy kiihtyvällä tahdilla, ja sitä halutaan nopeammin hyötykäyttöön.
 • Uudenlaiset tarpeet hyödyntää dataa, skaalata tekemistä sekä kustannustehokkuus puoltavat osaltaan data-alustaan siirtymistä.

Miten data-alustaan kannattaa siirtyä

 • Kannattaa kartoittaa, mitä on jo olemassa ja kuinka sitä voidaan hyödyntää, esim. olemassa oleva tietovarasto- ja raportointiratkaisu.
 • Tahto- ja tavoitetila on kirkastettava ennen liikkeelle lähtöä. Tiekartta toimii tässä hyvin apuna.
 • Harkitaan, mitä kaikkea halutaan tehdä ja millaisella aikataululla.Tarpeet saattavat muuttua matkan varrella nopeastikin, ja tekemistä on syytä priorisoida.
 • Nykyratkaisun siirto ”lift&shift”-tyyppisesti voi onnistua, mutta usein uudistaminen kuitenkin menee syvemmälle ja perustaakin tulee uusia.

Mitä data-alustaan siirryttäessä kannattaa huomioida

 • Tiedon hallintamalli on tärkeässä roolissa, ja muutoksia kannattaa tehdään hallitusti ja pala kerrallaan.
 • Data Platform Tasting on nopea kokeilu, vrt. auton koeajo, jossa asiakkaan omilla datoilla toteutetaan jokin osakokonaisuus eri vaihtoehtoja testaten.
 • Data-alusta tuo entistä enemmän dataa saataville. Pitää siis varmistua myös siitä, että datan laatu on hyvää
 • Data-alusta-projektissa kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten projektia hallinnoimaan kannattaa perustaa kehitystyöryhmä.
 • Uudessa ympäristössä on myös varmistuttava siitä, että loppukäyttäjillä on tarvittava tuki ja koulutus saatavilla sekä teknologiaan että datan sisällön ymmärtämiseen liittyen.

Jouko_Hanna-12

Webinaarin puhujina toimivat Loihde Analyticsin Chief Business Development Officer Jouko Muurinen ja Lead Knowledge Management Advisor Hanna Pakka.

Katso tallenne täyttämällä yhteystietosi